df3ae7f2-d512-4f64-8983-7d015f5de364
Каразінська школа анестезіології, невідкладної та тактичної медицини
DSC_0292
IMG_0139

 

Каразінська школа анестезіології, невідкладної та тактичної медицини забезпечує всебічну сучасну післядипломну підготовку випускників медичних закладів вищої освіти в інтернатурі за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія»; лікарів переважної більшості спеціальностей на циклі спеціалізації або стажування за спеціальністю «Анестезіологія», циклах тематичного удосконалення та численних заходах безперервного професійного розвитку (майстер-класи, тренінги з оволодіння практичними навичками, симуляційні тренінги, науково-практичні конференції тощо), а також осіб немедичних спеціальностей на освітніх заходах, спрямованих на підвищення рівню компетенції слухачів в сфері медико-профілактичних знань.

Цикли вторинної спеціалізації

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Для лікарів, які вперше отримують вторинну спеціалізацію
Анестезіологія та інтенсивна терапія
6
01.12.23 – 31.05.24
Медицина невідкладних станів
3
01.12.23 – 29.02.24
Для лікарів, які не працювали більше 3 років за спеціальністю
Анестезіологія та інтенсивна терапія
6
01.12.23 – 31.05.24
Медицина невідкладних станів
3
01.12.23 – 29.02.24
Для лікарів, які не працювали менше 3 років за спеціальністю
Анестезіологія та інтенсивна терапія
1
01.03.24 – 31.03.24
Медицина невідкладних станів
1
01.03.24 – 31.03.24

Освітні заходи школи проводяться з використанням сучасної методології симуляційного навчання та «стандартизованого пацієнта» та в умовах реальної клінічної практики на клінічних базах медичного факультету, якими є комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний центр онкології» – один з кращих онкологічних центрів Сходу України з відділеннями хірургічного профілю, анестезіології, інтенсивної терапії та паліативної допомоги та Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 2 Філії «Центр охорони здоров’я» акціонерного товариства «Укрзалізниця» – сучасний багатопрофільний хірургічний стаціонар з широким переліком хірургічних утручань, високим рівнем фахової підготовки персоналу та потужною матеріально-технічною базою. Школа пропонує організацію та проведення виїзних освітніх заходів в інших містах України безпосередньо на робочому місці лікарів.

Частина освітніх заходів Каразінської школи анестезіології, невідкладної та тактичної медицини (майстер-класи, тренінги, симуляційні тренінги, тренінги з оволодіння практичними навичками тощо) орієнтовані на поглиблення знань та вмінь, набуття додаткових компетенцій та опанування нових практичних навичок здобувачами вищої освіти за спеціальностями 222 Медицина, 221 Стоматологія, 228 Педіатрія та здобувачами освіти, які проходять навчання в інтернатурі за всіма лікарськими спеціальностями.

Цикли тематичного удосконалення

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Алгоритми діагностики та лікування невідкладних станів у стоматологічній практиці
0,5
06.11.23 – 17.11.23
Алгоритми діагностики та лікування невідкладних станів у стоматологічній практиці
0,5
03.06.24 – 14.06.24
Екстрена медична допомога при невідкладних та критичних станах
0,5
25.03.24 – 05.04.24
Сепсис: ключові положення, потенційні проблеми та практичні кроки
0,5
11.12.23 – 22.12.23
Організація медичної допомоги при множинній та поєднаній травмі (політравмі)
0,5
08.04.24 – 19.04.24

Значний обсяг освітніх заходів школи спрямований на підвищення рівню компетенції осіб немедичних спеціальностей у сфері медико-профілактичних знань. Школа пропонує слухачам різноманітні освітні заходи з невідкладної долікарської допомоги та військово-тактичної медицини, які проводяться з використанням сучасного симуляційного навчального обладнання викладачами, що мають досвід надання медичної допомоги в умовах бойових дій та пройшли сертифікацію у престижних міжнародних організаціях. Так, Каразінська школа анестезіології, невідкладної та тактичної медицини сертифікована у якості провайдера освітніх послуг всесвітньо відомою Національною асоціацією техніків екстреної медичної допомоги (NAEMT, США), навчальні програми якої мають міжнародний характер та визнаються у більшості країн світу:

«Догоспітальна підтримка життя при травмі» (Prehospital Trauma Life Support, PHTLS);

«Екстрена допомога дітям» (Emergency Pediatric Care, EPC);

«Безпека екстрених медичних служб» (EMS Safety);

«Тактична допомога пораненим на полі бою» (Tactical Combat Casualty Care, ТССС);

«Тактична екстрена допомога пораненим» (Tactical Emergency Casualty Care, TECC).

Викладачі навчальних програм – сертифіковані інструктори організаціями National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT), American College of Surgeons (ACS), European Resuscitation Council (ERC), мають досвід надання медичної допомоги в екстрених ситуаціях та в умовах бойових дій, значний клінічний досвід роботи у невідкладній медицині.

Тренінги з оволодіння практичними навичками

Назва заходу
Тривалість, днів
Терміни проведення
Базові навички проведення серцево-легеневої реанімації
5
25.09.23 –29.09.23
Базові навички проведення серцево-легеневої реанімації
5
19.02.24 – 23.02.24
Зупинка критичних кровотеч
5
02.10.23 – 06.10.23
Зупинка критичних кровотеч
5
13.05.24 – 17.05.24
Важкі дихальні шляхи
5
20.11.23 – 24.11.23
Важкі дихальні шляхи
5
22.04.24 – 26.04.24
Невідкладні стани: надання допомоги на місці подій
5
18.09.23 –22.09.23
Невідкладні стани: надання допомоги на місці подій
5
27.05.24 –31.05.24
Респіраторна підтримка
5
04.03.24 – 08.03.24
Респіраторна підтримка
5
06.05.24 – 10.05.24
Невідкладні стани: надання домедичної допомоги на місці подій
2
09.10.23 – 10.10.23
Невідкладні стани: надання домедичної допомоги на місці подій
2
03.11.23 – 04.11.23
Невідкладні стани: надання домедичної допомоги на місці подій
2
15.03.24 – 16.03.24
Невідкладні стани: надання домедичної допомоги на місці подій
2
19.04.24 – 20.04.24
Невідкладні стани: надання домедичної допомоги на місці подій
2
24.05.24 – 25.05.24
Базові навички проведення серцево-легеневої реанімації
2
13.10.23 – 14.10.23
Базові навички проведення серцево-легеневої реанімації
2
15.12.23 – 16.12.23
Базові навички проведення серцево-легеневої реанімації
2
09.02.24 – 10.02.24
Базові навички проведення серцево-легеневої реанімації
2
03.05.24 – 04.05.24
Базові навички проведення серцево-легеневої реанімації
2
07.06.24 – 08.06.24
Зупинка кровотечі/Stop the Bleed
2
22.09.23 – 23.09.23
Зупинка кровотечі/Stop the Bleed
2
10.11.23 – 11.11.23
Зупинка кровотечі/Stop the Bleed
2
01.12.23 – 02.12.23
Зупинка кровотечі/Stop the Bleed
2
26.01.24 – 27.01.24
Зупинка кровотечі/Stop the Bleed
2
21.06.24 – 22.06.24
Тактична медицина: курс для всіх військових. ТССС ASM
2
15.09.23 – 16.09.23
Тактична медицина: курс для всіх військових. ТССС ASM
2
27.10.23 – 28.10.23
Тактична медицина: курс для всіх військових. ТССС ASM
2
24.11.23 – 25.11.23
Тактична медицина: курс для всіх військових. ТССС ASM
2
19.01.24 – 20.01.24
Тактична медицина: курс для всіх військових. ТССС ASM
2
14.06.24 – 15.06.24
Тактична медицина: курс для всіх військових. ТССС ASM
2
29.09.23 – 30.09.23
Тактична медицина: курс для всіх військових. ТССС ASM
2
30.01.24 – 31.01.24
Тактична медицина: курс для всіх військових. ТССС ASM
2
28.02.24 – 29.02.24
Тактична медицина: курс для всіх військових. ТССС ASM
2
29.03.24 – 30.03.24
Тактична медицина: курс для всіх військових. ТССС ASM
2
28.06.24 – 29.06.24

Керівник Каразінської школи анестезіології, невідкладної та тактичної медицини – науковець та досвідчений клініцист, заступник декана з наукової роботи, завідувач кафедри загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини, доктор філософії в медицині, доцент, лікар-анестезіолог, сертифікований інструктор NAEMT Марія МАТВЄЄНКО – має більше 35 наукових та навчально-методичних праць, 1 патент, член Асоціації анестезіологів України,  у асоціаціях та інших фахових спільнотах, державні нагороди, лікарська спеціальність – «Анестезіологія та інтенсивна терапія», загальний стаж науково-педагогічної – 10 років та клінічної діяльності – більше 20 років.

Освітню діяльність школи забезпечує потужний міжкафедральний науково-педагогічний колектив, до складу якого входять 4 професори, доктори наук, та 8 кандидатів медичних наук, доцентів. Наслідуючи міждисциплінарний підхід до організації заходів у сфері післядипломної освіти лікарів та осіб з немедичними спеціальностями, підготовку слухачів окремих освітніх заходів здійснюють науково-педагогічні фахівці інших кафедр медичного факультету в межах своєї компетенції.

Симбіотична робота фахівців у сфері анестезіології та інтенсивної терапії, невідкладної та тактичної медицини, кардіології, функціональної та ультразвукової діагностики, внутрішньої медицини, ендокринології, інфекційних хвороб, громадського здоров’я, інформаційних технологій в медицині та інших галузей медичної науки у поєднанні з міжнародною сертифікацією програм, практично-орієнтованими навчальними комплексами, симуляційними технологіями та безпосередньою участю у клінічній роботі на підґрунті наукових даних доказової медицини дозволяють створити унікальне, комфортне та повноцінне освітнє середовище для кожного слухача.

З питань реєстрації на освітні заходи школи просимо звертатися до контактної особи школи:

Цикли спеціалізації, стажування та тематичного удосконалення:

МАТВЄЄНКО Марія Сергіївна, доктор філософії в медицині, доцент, завідувач кафедри загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини, заступник декана з наукової роботи

Телефон: +38 (050) 161-98-36 (Viber, Telegram)

Електронна пошта: med.anest@karazin.ua

Тренінги з оволодіння практичними навичками:

РУДАС Іван Андрійович, асистент кафедри загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини                                                                                                              

Телефон: +38 (066) 867-64-32 (Telegram)

Електронна пошта: rudas@karazin.ua