c33197e1-b420-460b-bba1-e4c43b6f0cdf
Каразінська школа інформаційних технологій та математичного моделювання в медицині
Medicine doctor or medical students with stethoscope using digital tablet laptop,Health Check with digital system support for patient with medical icon at hospital, Medical network technology concept.
doctors-using-computer-together-in-hospital-187137137-57d060a85f9b5829f411cdab

Каразінська школа інформаційних технологій та математичного моделювання в медицині забезпечує інтеграцію сучасних досягнень у сфері інформаційних технологій в медичну практику шляхом підвищення рівню обізнаності лікарів всіх спеціальностей та науковців у цій галузі на циклах тематичного удосконалення та заходах безперервного професійного розвитку.

Для практикуючих лікарів всіх спеціальностей освітні заходи школи будуть корисними, оскільки аналіз публікацій у сучасних фахових виданнях, вміння правильно інтерпретувати та читати наукові статті, володіння базовими навичками статистичного аналізу та вміння використовувати їх у власній практичній діяльності, долучення до арсеналу робочих інструментів систем штучного інтелекту та інших новітніх технологій, є безумовним чинником професійного зростання. Окремі освітні заходи школи спрямовані на підвищення кваліфікації здобувачів наукових ступенів та звань і науковців всіх галузей науки. Частина освітніх заходів Каразінської школи інформаційних технологій та математичного моделювання в медицині (майстер-класи, тренінги, симуляційні тренінги, тренінги з оволодіння практичними навичками тощо) орієнтовані на поглиблення знань та вмінь, набуття додаткових компетенцій та опанування нових практичних навичок здобувачами вищої освіти за спеціальностями галузі знань 22 Охорона здоров’я та здобувачами освіти, які проходять навчання в інтернатурі. Школа пропонує організацію та проведення виїзних освітніх заходів в інших містах України безпосередньо на робочому місці лікарів, дистанційних та очних курсів.

Цикли тематичного удосконалення

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Єдина програма для всіх потреб Word, Excel, PowerPoint і PDF
0,5
01.11.23 – 14.11.23
Єдина програма для всіх потреб Word, Excel, PowerPoint і PDF
0,5
01.03.24 – 14.03.24

Завданнями Каразінської школи інформаційних технологій та математичного моделювання в медицині є проведення освітніх заходів у сфері післядипломної медичної освіти з метою набуття слухачами навичок використання сучасних цифрових технологій та математично-аналітичних методів у практичній діяльності лікаря, в процесі наукового синтезу науковця та під час аналізу наукової літератури в процесі самоосвіти.

Тренінги з оволодіння практичними навичками

Назва заходу
Тривалість, днів
Терміни проведення
Використання ChatGPT для обробки медичної інформації
5
15.11.23 – 21.11.23
Використання ChatGPT для обробки медичної інформації
5
15.03.24 – 21.03.24
Медична статистика: просунуті методи IBM SPSS
5
04.12.23 – 08.12.23
Цифрова трансформація охорони здоров`я
5
01.11.23 – 07.11.23
Цифрова трансформація охорони здоров`я
5
01.03.24 – 07.03.24
Телездоров’я та телемедицина
5
04.12.23 – 08.12.23
Телездоров’я та телемедицина
5
11.03.24 – 15.03.24
Програмне забезпечення для створення та обробки наукових зображень та ілюстрацій
5
16.10.23 – 20.10.23
Програмне забезпечення для створення та обробки наукових зображень та ілюстрацій
5
01.04.24 – 05.04.24
LinkedIn для пошуку роботи в галузі медицини та біотехнологій
5
11.12.23 – 15.12.23
LinkedIn для пошуку роботи в галузі медицини та біотехнологій
5
08.04.24 – 12.04.24
Школа «Основи біостатистики для науковців»
20
01.03.23 – 01.06.23

Керівник Каразінської школи інформаційних технологій та математичного моделювання в медицині – відомий науковець, доктор фізико-математичних наук, професор Олександр МАРТИНЕНКО – автор майже 300 наукових робіт, в тому числі співавтор 13-х монографій; національний секретар Української асоціації біомедичної інженерії «Інститут інженерних і клінічних проблем медицина»; член Всесвітньої федерації біомедичної інженерії, Європейської спілки біомеханіків, Всесвітньої федерації біомедичної інженерії, Всесвітньої спілки фізиків та математиків для медицини; загальний стаж науково-педагогічної діяльності – 30 років.

Симбіотична робота фахівців школи та науково-педагогічних співробітників інших Каразінських шкіл у поєднанні з практично-орієнтованими програмами навчання лікарів та науковців на підґрунті наукових даних доказової медицини дозволяють створити унікальне, комфортне та повноцінне освітнє середовище і зануритися у медицину майбутнього.

З питань реєстрації на освітні заходи школи просимо звертатися до контактної особи школи:

БОБРОВА Оксана Вячеславівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри гігієни та соціальної медицини

Телефон: +380509461088 ( (Viber, Telegram)

Електронна пошта: oxana.v.bobrova@karazin.ua