Здійснення освітньої діяльності Центра та науково-педагогічних колективів регламентується нормативно-правовими документами Каразінського університету:

Ліцензії на надання освітніх послуг:

  • ліцензія на підготовку здобувачів у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою з підвищення кваліфікації за спеціальністю 222 «Медицина» (наказ МОН № 81-л від 01.07.2021 р.);
  • ліцензія на підготовку здобувачів у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою в інтернатурі за спеціальністю 222 «Медицина» (наказ МОН № 81-л від 01.07.2021 р.);
  • ліцензія на підготовку здобувачів у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою з підвищення кваліфікації за спеціальністю 221 «Стоматологія» (наказ МОН № 279-л від 12.12.2022 р.);
  • ліцензія на підготовку здобувачів за спеціальністю 222 «Медицина» освітньо-кваліфікаційного рівню «Магістр» (наказ МОН від 11.02.2021 р. № 17-л);
  • ліцензія на підготовку здобувачів немедичних спеціальностей з підвищення кваліфікації (наказ МОН від 15.05.2019 р. № 509-л);
  • ліцензія на підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 221 “Стоматологія” освітньо-кваліфікаційного рівню “Магістр” (наказ МОН від 23.10.2023 р. № 487-л).

Положення про Центр

Положення про методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я, набутих на заходах з безперервного професійного розвитку

Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг

Стратегія розвитку Каразінського університету на 2019–2025 роки