ЦПМО

61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6

Наші партнери

Разом задля створення найкращих умов та підвищення якості освітніх ініціатив

Центр післядипломної медичної освіти активно співпрацює з кращими лікувальними закладами, науково-медичними центрами, державними установами, інститутами, некомерційними організаціями задля створення принципово нових стандартів післядипломної медичної освіти та постійного професійного розвитку медичних та фармацевтичних фахівців. 

Ми прагнемо сформувати єдиний освітній простір, який об’єднає професіоналів різних галузей для підвищення рівня компетентності в сфері медико-профілактичних знань.

Кожен з наших партнерів – це не тільки стовп нашого успіху, але й креативний ресурс, який суттєво розширює можливості Центру післядипломної медичної освіти у розрізі обсягу і якості надання освітніх послуг, сертифікації освітніх ініціатив Каразінського університету у міжнародному освітньо-професійному середовищі, а також відкриває нові можливості та перспективи для тих, хто обирає у якості місця навчання та підвищення кваліфікації Каразінський університет.

Партнерські відносити регулюються договорами, меморандумами, консорціумами та іншими документами, укладеними між Каразінським університетом та партнерами. 

Центр післядипломної медичної освіти перебуває у постійному пошуку однодумців, партнерів та нових друзів, разом з якими прагне побудувати нову систему післядипломної медичної освіти та безперервного професійного розвитку медичних працівників і сформувати єдиний освітній простір для осіб немедичних спеціальностей для підвищення рівню компетентності у сфері медико-профілактичних знань.

З питань співпраці та партнерства пропонуємо скористатись контактами Центру.

Ми вдячні нашим партнерам, друзям та однодумцям – завдяки їх беззаперечній підтримці та насназі Каразінський університет лишається рушієм змін і інновацій у сфері післядипломної медичної освіти!

Наші Партнери

цццц

Міжнародна некомерційна гуманітарна організація, мета якої полягає у збереженні та відновленні здоров’я населення різних країн світу. Міжнародний медичний корпус – постійний партнер і добрий друг Каразінського університету, завдяки співпраці між якими створено осередок освітньо-професійної підготовки за програмами університету Гарварду на базі Каразінського, а наші інструктори отримали Гарвардську сертифікацію. Міжнародний медичний корпус на постійній основі проводить освітні заходи для майбутніх провайдерів та інструкторів медичної допомоги різного профілю на базі Каразінського університету, в тому числі із залученням Каразінських інструкторів.

1

Провідна науково-дослідна, клінічна та освітньо-професійна установа у сфері проблем патології хребта та суглобів національного масштабу.

З 2023 року – клінічна база медичного факультету, місце навчання студентів і лікарів-інтернів, підвищення кваліфікації практикуючих лікарів, база науково-дослідних робіт та професійного стажування.

3

Провідний науково-клінічний центр з проблем невідкладної хірургії в Україні, колиска видатних вчених та клініцистів міжнародного рівню.

Більше 10 років Інститут – клінічна база медичного факультету, база навчання в умовах реальної клінічної практики студентів, лікарів-інтернів, вчених та практикуючих лікарів.

2

Провідний науково-медичний центр країни в області онкології та радіології, сферами діяльності якого є онкохірургія, радіаційна онкологія, ядерна медицина, променева діагностика, лікування променевої патології, радіобіологія, радіаційна гігієна та безпека, дозиметрія і метрологія іонізуючих випромінювань в медицині.

З 2019 року – клінічна база медичного факультету, місце навчання студентів і лікарів-інтернів, підвищення кваліфікації практикуючих лікарів, база науково-дослідних робіт та професійного стажування.

Знімок екрана 2023-12-26 232235

Cучасний, потужний клінічний центр пластичної та щелепно-лицевої хірургії з колективом професіоналів з великим досвідом практичної роботи у галузі, частина яких проваджує науково-педагогічну діяльність на кафедрі стоматології медичного факультету.

Поєднання можливостей Каразінського університету та «BODNAR CLINIC» дасть можливість відпрацювання студентами, лікарями-інтернами та слухачами заходів безперервного професійного розвитку практичних навичок в умовах реальної клінічної практики.

6

Найпотужніший у місті кардіологічний стаціонар з висококваліфікованим колективом, який тривалий час є клінічною базою кафедри кардіології та функціональної діагностики медичного факультету, яку очолює відомий фахівець, науковець, клініцист, педагог, д. мед. н., проф. Віра ЦЕЛУЙКО.

Лікарня є базою для проведення практичних занять в умовах реальної клінічної практики для студентів, лікарів-інтернів, практикуючих лікарів та науково-дослідною базою для аспірантів та науковців.

4

Провідний науково-клінічний центр з проблем невідкладної хірургії в Україні, колиска видатних вчених та клініцистів міжнародного рівню.

Більше 10 років Інститут – клінічна база медичного факультету, база навчання в умовах реальної клінічної практики студентів, лікарів-інтернів, вчених та практикуючих лікарів.

5

Провідний профільний науково-дослідний і клініко-практичний центр національного масштабу з понад 100-літньою історією, який понад 30 років є клінічною базою декількох кафедр медичного факультету.

В стінах Інституту проходять навчання студенти та лікарі-інтерни, проводять дослідження аспіранти та науковці, підвищують кваліфікацію практикуючі лікарі.

8

Центр стоматологічної допомоги всім категоріям населення міжобласного значення з колективом високопрофесійних фахівців. Заклад є клінічною базою кафедри стоматології медичного факультету та місцем розташування унікального для України Каразінського клініко-симуляційного центру стоматології, який за рівнем матеріально-технічного забезпечення не має рівних. Заклад є клінічною базою для симуляційного навчання та навчання в умовах реальної клінічної практики здобувачів вищої освіти та підвищення кваліфікації практикуючих лікарів-стоматологів всіх спеціальностей.

7

Єдиний в Україні науково-дослідний та клініко-практичний центр клінічної трихології, клінічної дерматології та косметології з унікальним набором фахівців міжнародного рівню. Інститут понад 10 років є клінічною базою медичного факультету та базою для теоретичної підготовки та опанування практичних навичок студентами, лікарями-інтернами та практикуючими лікарями. Наукові та навчально-методичні праці фахівців Інституту – фундаментальні та незамінні, а сам Інститут є базою Українського товариства дослідження волосся.

22

Центр тактичної медицини «Схід» – некомерційна громадська організація, яка є одним з провідних провайдерів освітніх послуг у сфері тактичної медицини для цивільних, військових та працівників екстрених служб міжрегіонального значення. Плідна співпраця Каразінської школи невідкладної та тактичної медицини та Центру тактичної медицини «Схід» реалізується в ході спільних освітніх заходів, у розробці нових протоколів надання невідкладної медичної допомоги, підвищенні кваліфікації інструкторів обох сторін та великих планах на майбутнє.

Центр став місцем підготовки та підвищення кваліфікації для студентів, лікарів-інтернів, викладачів та лікарів медичного факультету.

photo1702911891

CADUS – благодійна та незалежна міжнародна організація, яка ініціює інноваційні та стійкі освітні проекти у сфері охорони здоров’я. Міждисциплінарна та загальноєвропейська співпраця з кількома партнерами та врахування соціальних, стійких та екологічних аспектів розуміється як само собою зрозуміле для цієї поважної організації. Ефективна командна робота, міждисциплінарна та критична рефлексія практики неприбуткових організацій, а також раннє залучення місцевих громад є центральними цінностями для CADUS.

Основою роботи CADUS є велика мережа активних прихильників та донорів з числа відповідального суспільства. Організація працює в Україні, Північно-Східній Сирії, Іраку, Боснії та Середземномор’ї. ня кваліфікації для студентів, лікарів-інтернів, викладачів та лікарів медичного факультету.

Працює Facebook-спільнота Центру

Консультації, інформаційно-організаційний супровід, позапланові освітні заходи, попередня реєстрація на навчання, відповіді на запитання, останні новини

Працює Instagram-спільнота Центру

Консультації, інформаційно-організаційний супровід, позапланові освітні заходи, попередня реєстрація на навчання, відповіді на запитання, останні новини

Працює Telegram-спільнота Центру

Консультації, інформаційно-організаційний супровід, позапланові освітні заходи, попередня реєстрація на навчання, відповіді на запитання, останні новини