ЦПМО

61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6

Каразінські школи

Майстерність
Досвід
Інновації

Каразінські школи післядипломної медичної освіти – це надкафедральні або, нерідко, міжфакультетські об’єднання провідних науково-педагогічних працівників та клініцистів, які забезпечують багатовекторність, всебічність та фундаментальну складову підготовки здобувачів післядипломної медичної освіти всіх категорій за певним напрямком. Створення інституту шкіл стало відповіддю на виклики сьогодення, стрімкий розвиток медичної науки та зростаючий об’єм фахової інформації, які вимагають впровадження нових підходів до підготовки працівників сфери охорони здоров’я для забезпечення їх професійної компетентності в умовах реальної клінічної практики.

Викладачі Каразінських шкіл беруть участь у підготовці здобувачів вищої освіти на додипломному рівні, забезпечують підготовку випускників в інтернатурі, проводять цикли вторинної лікарської спеціалізації та цикли спеціалізації для осіб без вищої медичної освіти, провадять освітню діяльність у сфері безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я, чим, фактично, забезпечують формування цілісної багатоступеневої системи підготовки та підвищення кваліфікації медиків, при цьому обов’язковим компонентом освітнього процесу є інтеграція традиційних для класичного університету, міждисциплінарних підходів із залученням до освітнього процесу фахівців декількох спеціальностей з метою забезпечення потужної фундаментальної підготовки слухачів.

З числа провідних фахівців, найбільш досвідчених клініцистів та знаних науковців для кожної Каразінської школи призначається керівник (зазвичай – завідувач профільної кафедри медичного факультету). Інформаційно-організаційний супровід слухачів на всіх етапах освітнього процесу забезпечують координатори Каразінських шкіл (у розрізі тематики освітніх заходів, змісту навчальних програм, організації освітнього процесу, форм контролю тощо) та фахівці Центру післядипломної медичної освіти (у розрізі прийому та обробки документів слухачів, укладання договорів, фіксації платежів за навчання, підготовки та надання документів про успішне закінчення освітніх заходів, підготовки та надання наказів тощо).

Посилання на сторінку Каразінської школи
Контакти координатора Школи
Контакти відповідального фахівця Центру
Каразінська школа акушерства, гінекології та онкогінекології
БЕЛІВЦЕВА Світлана Володимирівна, координатор Школи; 📱: +38 (066) 333-98-68; 📩: belevcevasvetlana703@gmail.com, s.belevtseva@karazin.ua
ЗАБУРАННА Людмила Василівна, фахівець Центру; 📱: +38 (050) 287-16-99; 📩: l.zaburanna@karazin.ua
Каразінська школа анестезіології, невідкладної та тактичної медицини
РУДАС Іван Андрійович, асистент кафедри загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини; 📱: +38 (066) 867-64-32 (Telegram); 📩: rudas@karazin.ua
СТЕКЛЯРОВА Наталя Володимирівна, фахівець Центру; 📱: +38 (099) 720-36-38; 📩: n.steklyarova@karazin.ua
Каразінська школа внутрішньої медицини
ГОРШУНСЬКА Мар’яна Юріївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини; 📱: +38 (050) 303-11-70 (Viber, Telegram); 📩: gorshunskayam@gmail.com
СТЕКЛЯРОВА Наталя Володимирівна, фахівець Центру; 📱: +38 (099) 720-36-38; 📩: n.steklyarova@karazin.ua
Каразінська школа дерматовенерології та клінічної трихології
СЕРБІНА Інесса Михайлівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології з курсом дерматовенерології; 📱: +38 (050) 364-25-60 (Viber, Telegram); 📩: serbinaim@gmail.com
ЗАБУРАННА Людмила Василівна, фахівець Центру; 📱: +38 (050) 287-16-99; 📩: l.zaburanna@karazin.ua
Каразінська школа інфекційних хвороб, імунології та алергології
ВОЛОБУЄВА Ольга Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології; 📱: +38 (099) 048-31-18 (Viber, Telegram); 📩: o.volobyeva@karazin.ua
КОЗЛОВА Олена Георгіївна, фахівець Центру; 📱: +38 (050) 301-44-86; 📩: o.kozlova@karazin.ua
Каразінська школа кардіології та функціональної діагностики
ПОЧЕПЦОВА Олена Григорівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики; 📱: +38 (066) 795-69-59 (Viber, Telegram); 📩: pocheptsova.e@ukr.net
ЗАБУРАННА Людмила Василівна, фахівець Центру; 📱: +38 (050) 287-16-99; 📩: l.zaburanna@karazin.ua
Каразінська школа клінічної біохімії та лабораторної діагностики
КОТ Юрій Григорович, кандидат біологічних наук (біохімія), доцент, доцент кафедри стоматології; 📱: +38 (093) 973-17-73 (Viber, Telegram); 📩: yurii.kot@karazin.ua
ЗАБУРАННА Людмила Василівна, фахівець Центру; 📱: +38 (050) 287-16-99; 📩: l.zaburanna@karazin.ua
Каразінська школа косметології та естетичної медицини
ГАМІЛОВСЬКА Алла Петрівна, лікар-дерматовенеролог-косметолог, асистент кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології з курсом дерматовенерології; 📱: +38 (050) 981-46-18 (Viber); +38 (096) 618-38- 66 (Telegram, WhatsApp); 📩: alla_gam@ukr.net
ЗАБУРАННА Людмила Василівна, фахівець Центру; 📱: +38 (050) 287-16-99; 📩: l.zaburanna@karazin.ua
Каразінська школа менеджменту болю та наукової досконалості
ФЕДОТОВА Інга Фридонівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини; 📱: +38 (050) 651-71-79 (Viber, Telegram); 📩: i.fedotova@karazin.ua
СТЕКЛЯРОВА Наталя Володимирівна, фахівець Центру; 📱: +38 (099) 720-36-38; 📩: n.steklyarova@karazin.ua
Каразінська школа неврології, психіатрії, наркології та медичної психології
МІЩЕНКО Тамара Сергіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології; 📱: +38 (050) 512-76-71 (Viber, Telegram); 📩: tamaramishchenko@karazin.ua
ЗАБУРАННА Людмила Василівна, фахівець Центру; 📱: +38 (050) 287-16-99; 📩: l.zaburanna@karazin.ua
Каразінська школа онкології, радіології та радіаційної медицини
СЛОБОДЯНЮК Ольга Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини; 📱: +38 (067) 271-53-77 (Viber, Telegram); 📩: olgaslobodjanuk@gmail.com
ЗАБУРАННА Людмила Василівна, фахівець Центру; 📱: +38 (050) 287-16-99; 📩: l.zaburanna@karazin.ua
Каразінська школа ортопедії і травматології
ГЕРАСІМОВ Геннадій Миколайович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри хірургічних хвороб; 📱: +38 (097) 551-89-95 (Viber, Telegram); 📩: gennady.n.gerasimov@karazin.ua
СТЕКЛЯРОВА Наталя Володимирівна, фахівець Центру; 📱: +38 (099) 720-36-38; 📩: n.steklyarova@karazin.ua
Каразінська школа офтальмології
ПОГРЕБНЯК Анна Олександрівна, асистент кафедри нормальної анатомії та фізіології людини; 📱: +38 (093) 905-65-38 (Viber, Telegram); 📩: pogrebnyak@karazin.ua
КОЗЛОВА Олена Георгіївна, фахівець Центру; 📱: +38 (050) 301-44-86; 📩: o.kozlova@karazin.ua
Каразінська школа педіатрії
ЛЕТЯГО Ганна Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри педіатрії; 📱: +38 (099) 778-37-23 ( (Viber, Telegram); 📩: letyago@karazin.ua
КОЗЛОВА Олена Георгіївна, фахівець Центру; 📱: +38 (050) 301-44-86; 📩: o.kozlova@karazin.ua
Каразінська школа профілактичної медицини та менеджменту в охороні здоров’я
БОБРОВА Оксана Вячеславівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри гігієни та соціальної медицини; 📱: +38 (050) 946-10-88 ( Viber, Telegram); 📩: oxana.v.bobrova@karazin.ua
КОЗЛОВА Олена Георгіївна, фахівець Центру; 📱: +38 (050) 301-44-86; 📩: o.kozlova@karazin.ua
Каразінська школа пульмонології та фтизіатрії
КОНСТАНТИНОВСЬКА Ольга Сергіївна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології; 📱: +38 (050) 924-40-76 (Viber, Telegram); 📩: o.konstantynovska@karazin.ua
СТЕКЛЯРОВА Наталя Володимирівна, фахівець Центру; 📱: +38 (099) 720-36-38; 📩: n.steklyarova@karazin.ua
Каразінська школа сімейної медицини, гастроентерології та дієтології
ГРІДНЄВА Світлана Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини; 📱: +38 (066) 493-52-53 (Viber, Telegram); 📩: s.gridneva@karazin.ua
СТЕКЛЯРОВА Наталя Володимирівна, фахівець Центру; 📱: +38 (099) 720-36-38; 📩: n.steklyarova@karazin.ua
Каразінська школа стоматології
НІКОНОВ Андрій Юрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології; 📱: +38 (050) 323-64-06 (Viber, Telegram); 📩: a.nikonov@karazin.ua
КОЗЛОВА Олена Георгіївна, фахівець Центру; 📱: +38 (050) 301-44-86; 📩: o.kozlova@karazin.ua
Каразінська школа ультразвукової діагностики
БРИНЗА Марія Сергіївна, кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації; 📱: +38(097) 080-60-94 (Viber, Telegram, WhatsApp); 📩: m.brynza@karazin.ua
КОЗЛОВА Олена Георгіївна, фахівець Центру; 📱: +38 (050) 301-44-86; 📩: o.kozlova@karazin.ua
Каразінська школа фізичної, реабілітаційної та спортивної медицини
БРИНЗА Марія Сергіївна, кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації; 📱: +38(097) 080-60-94 (Viber, Telegram, WhatsApp); 📩: m.brynza@karazin.ua
КОЗЛОВА Олена Георгіївна, фахівець Центру; 📱: +38 (050) 301-44-86; 📩: o.kozlova@karazin.ua
Каразінська школа хірургії, ендоскопії та клінічної анатомії
ПАНОВ Станіслав Ігорович, лікар-хірург, лікар-ендоскопіст, директор Каразінського центру симуляційної підготовки, асистент кафедри нормальної анатомії та фізіології людини; 📱: +38 (099) 460-39-94 (Viber, Telegram); +38 (063) 460-39-94 (Viber, Telegram); 📩: StanislavPanov@karazin.ua
СТЕКЛЯРОВА Наталя Володимирівна, фахівець Центру; 📱: +38 (099) 720-36-38; 📩: n.steklyarova@karazin.ua
Каразінська школа хірургічної патології та малоінвазивної хірургії
ГЕРАСІМОВ Геннадій Миколайович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри хірургічних хвороб; 📱: +38 (097) 551-89-95 (Viber, Telegram); 📩: gennady.n.gerasimov@karazin.ua
СТЕКЛЯРОВА Наталя Володимирівна, фахівець Центру; 📱: +38 (099) 720-36-38; 📩: n.steklyarova@karazin.ua

Додатково, частина Каразінських шкіл в межах своєї компетенції проводять санітарно-просвітницьку роботу та підвищують рівень знань осіб немедичних спеціальностей у сфері медико-профілактичних знань, формуючи серед населення навички здорового способу життя, раціонального харчування, активного довголіття, збереження краси та здоров’я, надання невідкладної допомоги при критичних станах, проведення найпростіших медичних маніпуляцій, профілактики захворювань, догляду за хворими, виховання дітей тощо.

Працює Facebook-спільнота Центру

Консультації, інформаційно-організаційний супровід, позапланові освітні заходи, попередня реєстрація на навчання, відповіді на запитання, останні новини

Працює Instagram-спільнота Центру

Консультації, інформаційно-організаційний супровід, позапланові освітні заходи, попередня реєстрація на навчання, відповіді на запитання, останні новини

Працює Telegram-спільнота Центру

Консультації, інформаційно-організаційний супровід, позапланові освітні заходи, попередня реєстрація на навчання, відповіді на запитання, останні новини