8f21a7a8-327f-4a1d-a80a-d51658c90721
Каразінська школа сімейної медицини, гастроентерології та дієтології

Каразінська школа сімейної медицини, гастроентерології та дієтології забезпечує всебічну сучасну післядипломну підготовку випускників медичних закладів вищої освіти в інтернатурі за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» та лікарів переважної більшості спеціальностей на циклах спеціалізації та стажування за спеціальністю «Дієтологія» та «Гастроентерологія», циклах тематичного удосконалення та численних заходах безперервного професійного розвитку (майстер-класи, тренінги з оволодіння практичними навичками, симуляційні тренінги, науково-практичні конференції тощо).

Цикли вторинної спеціалізації

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Для лікарів, які вперше отримують вторинну спеціалізацію
Дієтологія
3
04.03.24 – 29.05.24
Гастроентерологія
6
04.12.23 – 03.06.24
Для лікарів, які не працювали більше 3 років за спеціальністю
Дієтологія
1
04.03.24 – 05.04.24
Гастроентерологія
4
04.03.24 – 01.07.24
Для лікарів, які не працювали менше 3 років за спеціальністю
Дієтологія
1
04.03.24 – 05.04.24
Гастроентерологія
1
04.03.24 – 05.04.24

Освітні заходи школи проводяться з використанням сучасного симуляційного навчального обладнання відомих світових брендів та в умовах реальної клінічної практики на клінічній базі кафедри загальної практики – сімейної медицини медичного факультету Каразінського університету, якою є комунальне некомерційне підприємство Харківської міської ради «Міська клінічна лікарня № 20». Школа пропонує організацію та проведення виїзних освітніх заходів в інших містах України безпосередньо на робочому місці лікарів.

Цикли тематичного удосконалення

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Спортивна дієтологія
0,5
01.04.24 – 15.04.24
Спортивна дієтологія
0,5
06.05.24 – 20.05.24
Раціональне харчування при метаболічно-асоційованій патології
0,5
16.04.24 – 30.04.24
Раціональне харчування при метаболічно-асоційованій патології
0,5
21.05.24 – 04.06.24

Частина освітніх заходів Каразінської школи сімейної медицини, гастроентерології та дієтології (майстер-класи, тренінги, симуляційні тренінги, тренінги з оволодіння практичними навичками тощо) орієнтовані на поглиблення знань та вмінь, набуття додаткових компетенцій та опанування нових практичних навичок здобувачами вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина» та іншими спеціальностями галузі знань 22 Охорона здоров’я та здобувачами освіти, які проходять навчання в інтернатурі за всіма лікарськими спеціальностями.

Тренінги з оволодіння практичними навичками

Назва заходу
Тривалість, днів
Терміни проведення
Особливості харчування військовослужбовців в період реабілітації
5
20.02.24 – 24.02.24
Особливості харчування військовослужбовців в період реабілітації
5
12.06.24 – 18.06.24
Особливості харчування дітей, вагітних та матерів-годувальниць
5
01.03.24 – 07.03.24
Раціональне харчування при захворюваннях кишечника та печінки
5
13.03.24 – 17.03.24
Раціональне харчування при ожирінні
5
06.03.24 – 13.03.24
Основи раціонального та дієтичного харчування
5
05.06.24 – 11.06.24

Керівник Каразінської школи сімейної медицини, гастроентерології та дієтології – відомий науковець та клініцист, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини медичного факультету, кандидат медичних наук, доцент, лікар-терапевт Людмила ШЕРСТЮК (має 40 публікацій, з них 14 навчально-методичного характеру та 26 наукових праць, з яких 22 опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях та 4 статті, індексованих у міжнародній наукометричній базі Scopus та Web of Science; загальний стаж науково-педагогічної 11 років та клінічної діяльності 4 роки).

Освітню діяльність школи забезпечує потужний міжкафедральний науково-педагогічний колектив, до складу якого входять 2 професори, доктори наук, та 6 кандидатів медичних наук, доцентів. Наслідуючи міждисциплінарний підхід до організації заходів у сфері післядипломної освіти лікарів терапевтичних спеціальностей, підготовку слухачів окремих освітніх заходів здійснюють науково-педагогічні фахівці інших кафедр медичного факультету в межах своєї компетенції.

Симбіотична робота фахівців різних спеціальностей у поєднанні з практично-орієнтованими програмами навчання, симуляційними технологіями та безпосередньою участю у клінічній роботі на підґрунті наукових даних доказової медицини дозволяють створити унікальне, комфортне та повноцінне освітнє середовище для кожного практикуючого або майбутнього лікаря. 

З питань реєстрації на освітні заходи школи просимо звертатися до контактної особи школи:

ГРІДНЄВА Світлана Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини

Телефон: +38 (066) 493-52-53 (Viber, Telegram)

Електронна пошта: s.gridneva@karazin.ua