ЦПМО

61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6

Безперервний професійний розвиток та підготовка осіб з вищою немедичною освітою для сфери охорони здоров’я

Центр післядипломної медичної освіти є провайдером циклів спеціалізації для осіб з вищою немедичною освітою, які працюють в сфері охорони здоров’я. Ці освітні заходи закінчуються атестацією слухачів на визначення знань та практичних навиків атестаційними комісіями з присвоєнням (підтвердженням) звання спеціаліста та наданням сертифікату встановленого зразка.

Перелік циклів спеціалізації для цього контингенту слухачів затверджено наказом МОЗ від 23.01.2024 р. № 112, а порядок проведення атестації – наказом МОЗ від 12.08.2009 р. № 588, при цьому провадження освітньої діяльності ґрунтується на принципах доказової медицини, новітніх наукових розробках та забезпечується достатнім об’ємом практичної складової.

Навчальний процес забезпечується потужними міждисциплінарними командами із залученням можливостей симуляційних навчальних технологій та відпрацюванням практичних навичок в умовах реальної практичної діяльності.

Навігація по розділу

Цикли спеціалізації для професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я

 • Ерготерапія
 • Клінічні дослідження
 • Протезування-ортезування
 • Терапія мови і мовлення
 • Фармаконагляд
 • Фізична терапія

Цикли спеціалізації для професіоналів з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров’я

 • Бактеріологія
 • Вірусологія
 • Генетика лабораторна
 • Ентомологія
 • Клінічна біохімія
 • Лабораторна імунологія
 • Мікробіологія і вірусологія
 • Паразитологія
 • Цитоморфологія / клінічна лабораторна діагностика

Цикли спеціалізації для професіоналів з вищою немедичною освітою медико-профілактичної справи у сфері охорони здоров’я

 • Громадське здоров’я
 • Довкілля та здоров’я
 • Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища

Цикли спеціалізації для професіоналів з вищою немедичною освітою з психологічної допомоги та духовної опіки у сфері охорони здоров’я

 • Клінічна психологія
 • Психотерапія

Освітні ініціативи Центру ґрунтуються на міцному фундаменті:

Запрошуємо до унікального освітньо-професійного середовища для осіб з вищою немедичною освітою, які працюють або планують працювати у сфері охорони здоров'я!