Історія ЦПМО

Від давнини і до сьогоді

З часів заснування Каразінського університету 29 січня 1805 року при ньому функціонує медичний факультет, забезпечуючи підготовку висококласних лікарів, які увійшли в історію людства завдяки безцінному внеску у розвиток медичної науки і практики:  Нобелевській лауреат та імунолог І.І. Мечников, терапевт Д. Ф. Лямбль, хірурги П. М. Шумлянський, В. Ф, Грубе та М. П. Трінклер, акушер І. П. Лазаревич, офтальмолог Л. Л. Гіршман, фізіолог В. Я. Данілевський та багато інших.

Створення ЦПМО - важлива сторінка в історії медичної школи Харківщини

В березні 2021 року в Каразінському університеті створено Центр післядипломної медичної освіти, що дозволило в кращих традиціях класичної університетської освіти створити єдину, цілісну систему підготовки та безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, яка є втіленням у життя концепції Каразінської академічної тріади – міждисциплінарне та міжгалузеве єднання науки, освіти та практики у єдиному освітньому середовищі.

Створення Центру та початок провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти відбулися за ініціативою тогочасного декана медичного факультету, д. мед. н., проф. Ігоря БЕЛОЗЬОРОВА та першого директора Центру, к. мед. н., доц. Віктора КРИВОБОКА.

З 2021 року Центром розпочато підготовку фахівців в інтернатурі та провадження освітньої діяльності у сфері безперервного професійного розвитку медичних працівників. Станом на початок 2022-2023 навчального року Центр пропонував слухачам вибір між 8 спеціальностями для підготовки в інтернатурі, 2 програмами набуття вторинної лікарської спеціальності та близько 20 освітніх заходів безперервного професійного розвитку лікарів.

 

 

Невтомне прагнення до розвитку і самовіддана праця співробітників Центру, адміністрації та науково-педагогічного колективу медичного факультету протягом воєнного 2022-2023 навчального року стали поштовхом для розширення переліку освітніх заходів у сфері післядипломної освіти і створення багатогранного освітнього середовища для підготовки осіб з немедичними спеціальностями з метою підвищення рівню компетентності у сфері медико-профілактичних знань.

На сьогодні Центр пропонує слухачам підготовку в інтернатурі за 16 первинними лікарськими спеціальностями, вторинні лікарські спеціалізації та стажування за 43 лікарськими спеціальностями, близько 400 освітніх заходів безперервного професійного розвитку лікарів та 100 освітніх заходів для осіб з немедичними спеціальностями.

З вересня 2022 року до цього час Центр працює під керівництвом директора Центру, к. мед. н., доц. Олександра КОЗЛОВА. 

Cьогодення ЦПМО

DSC_07531DSC_07531
DSC_1257DSC_1257
DSC_1076 10.11.25DSC_1076 10.11.25
photo1689325700photo1689325700
DSC_1498DSC_1498

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – однин із найстаріших осередків медичної освіти України та Східної Європи.