ЦПМО

61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6

Безперервний професійний розвиток та підготовка осіб з вищою немедичною освітою для сфери охорони здоров’я

Центр післядипломної медичної освіти медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 2024 року запроваджує освітню діяльність у сфері підготовки осіб з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я.

Освітні заходи цього напрямку реалізуються у вигляді циклів спеціалізації, циклів тематичного удосконалення та інших заходів безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я.

Підготовка професіоналів з вищою немедичною освітою Центром післядипломної медичної освіти оформлена в єдиний освітній простір і спрямована не тільки на набуття первинної спеціалізації, але й на безперервне підвищення кваліфікації впродовж всієї професійної діяльності.  

Навігація по розділу

Підготовка та підвищення кваліфікації осіб з вищою немедичною освітою, які працюють в сфері охорони здоров’я, – один з пріоритетних напрямків розвитку післядипломних освітніх ініціатив Центру, що підкріплюється високим попитом на ринку праці, дефіцитом висококваліфікованих працівників в системі охорони здоров’я та можливістю для осіб з вищою немедичною освітою підвищити свою професійну конкурентоспроможність і набути нову, вкрай затребувану на сьогодні професію.

Освітні заходи для цього контингенту слухачів умовно можуть бути розділені на:

Провадження освітньої діяльності для цього контингенту слухачів ґрунтується на фірмовому Каразінському поєднанні потужної теоретичної підготовки силами провідних фахівців декількох факультетів університету, широкій інтеграції у освітній процес сучасних технологій навчання, в т. ч. симуляційних на базі кращого симуляційного центру країни, та відпрацюванням практичних навичок в умовах реальної практики на клінічних базах медичного факультету, в університетських лабораторіях тощо.

Цей напрямок роботи Центру забезпечується потужним колективом досвідчених професіоналів, сучасною, доказовою і науково обґрунтованою теоретичною підготовкою, значним практичним компонентом, що забезпечує формування професіоналів, готових до роботи в умовах сьогодення у системі охорони здоров’я.

Освітні ініціативи Центру ґрунтуються на міцному фундаменті:

Запрошуємо до унікального освітньо-професійного середовища для осіб з вищою немедичною освітою, які працюють або планують працювати у сфері охорони здоров'я!

Працює Facebook-спільнота Центру

Консультації, інформаційно-організаційний супровід, позапланові освітні заходи, попередня реєстрація на навчання, відповіді на запитання, останні новини

Працює Instagram-спільнота Центру

Консультації, інформаційно-організаційний супровід, позапланові освітні заходи, попередня реєстрація на навчання, відповіді на запитання, останні новини

Працює Telegram-спільнота Центру

Консультації, інформаційно-організаційний супровід, позапланові освітні заходи, попередня реєстрація на навчання, відповіді на запитання, останні новини