Безперервний професійний розвиток та підготовка осіб з вищою немедичною освітою для сфери охорони здоров’я

Центр післядипломної медичної освіти пропонує особам з вищою немедичною освітою, які працюють в сфері охорони здоров’я, численні заходи безперервного професійного розвитку (БПР).

Заходи БПР – освітні заходи (цикли тематичного удосконалення, тренінги, симуляційні тренінги, тренінги з оволодіння практичними навичками, семінари, фахові тематичні школи, електронні навчальні курси, науково-практичні конференції тощо) медичного, реабілітаційного та/або фармацевтичного спрямування, метою яких є підтримання або підвищення рівня професіоналізму і розвиток індивідуальної практики для задоволення потреб пацієнтів та оптимізації функціонування сфери охорони здоров’я.

БПР для осіб з вищою немедичною освітою, які працюють в сфері охорони здоров’я, регламентується Положенням про систему БПР працівників сфери охорони здоров’я, а кількість балів за участь у заходах БПР встановлена додатком 4 до наказу МОЗ від 22.02.2019 р. № 446.

Навігація по розділу

Цикли тематичного удосконалення для осіб з вищою немедичною освітою, які працюють в сфері охорони здоров'я

  • Цикл тематичного удосконалення № 1 (в розробці)
  • Цикл тематичного удосконалення № 2 (в розробці)
  • Цикл тематичного удосконалення № 3 (в розробці)

Інші заходи БПР для осіб з вищою немедичною освітою, які працюють в сфері охорони здоров'я

  • Тренінг з оволодіння практичними навичками (в розробці)
  • Симуляційний тренінг (в розробці)
  • Майстер-клас (в розробці)
  • Семінар (в розробці)
  • Науково-практична конференція (в розробці)
Відповідно до Положення про систему БПР працівників сфери охорони здоров’я (постанова КМУ від 14.07.2021 р. № 725) безперервний професійний розвиток здійснюється шляхом здобуття неформальної освіти під час проходження слухачами навчання та виконання програми в ході наступних типів освітніх заходів:

Запрошуємо до унікального освітньо-професійного середовища для майбутніх, молодих та досвідчених лікарів!