4a32ce9f-f244-4f6a-aa5b-0a5a78e1e2d6
Каразінська школа стоматології

Каразінська школа стоматології забезпечує всебічну сучасну післядипломну підготовку лікарів-стоматологів всіх спеціальностей на циклах спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення та численних заходах безперервного професійного розвитку (майстер-класи, тренінги з оволодіння практичними навичками, симуляційні тренінги, науково-практичні конференції тощо), переважна більшість яких проводяться на клінічній базі кафедри стоматології медичного факультету, якою є комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Харківська обласна стоматологічна поліклініка» – найбільший багатопрофільний центр надання стоматологічної допомоги в Харківській області та некомерційне підприємство Харківської міської ради «Харківська міська стоматологічна поліклініка № 1» – провідний профільний заклад стоматологічної допомоги міста. Школа пропонує організацію та проведення виїзних освітніх заходів в інших містах України безпосередньо на робочому місці лікарів.

Цикли вторинної спеціалізації

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Для лікарів, які вперше отримують вторинну спеціалізацію
Стоматологія
1
01.09.23 – 29.09.23
Стоматологія
1
01.02.24 – 29.02.24
Хірургічна стоматологія
6
01.09.23 – 29.02.24
Щелепно-лицьова хірургія
9
20.09.23 – 20.06.24
Ортодонтія
9
01.09.23 – 31.05.24
Ортопедична стоматологія
4
01.09.23 – 29.12.23
Ортопедична стоматологія
4
01.03.24 – 28.06.24
Дитяча стоматологія
3
01.09.23 – 30.11.23
Пародонтологія
6
01.09.23 – 29.02.24
Терапевтична стоматологія
3
01.09.23 – 30.11.23
Для лікарів, які не працювали більше 3 років за спеціальністю
Стоматологія
1
01.09.23 – 29.09.23
Хірургічна стоматологія
3
01.09.23 – 30.11.23
Щелепно-лицьова хірургія
3
01.04.24 – 28.06.24
Ортодонтія
3
08.01.24 – 05.04.24
Ортопедична стоматологія
2
01.09.23 – 31.10.23
Дитяча стоматологія
2
08.02.24 – 05.04.24
Пародонтологія
2
01.04.24 – 31.05.24
Терапевтична стоматологія
2
01.09.23 – 31.10.23
Для лікарів, які не працювали менше 3 років за спеціальністю
Хірургічна стоматологія
1
01.12.23 – 29.12.23
Щелепно-лицьова хірургія
1
01.12.23 – 29.12.23
Ортодонтія
1
01.12.23 – 29.12.23
Ортопедична стоматологія
1
01.12.23 – 29.12.23
Дитяча стоматологія
1
01.12.23 – 29.12.23
Пародонтологія
1
01.12.23 – 29.12.23
Терапевтична стоматологія
1
01.12.23 – 29.12.23

Частина освітніх заходів Каразінської школи стоматології (майстер-класи, тренінги, симуляційні тренінги, тренінги з оволодіння практичними навичками тощо) орієнтовані на поглиблення знань та вмінь, набуття додаткових компетенцій та опанування нових практичних навичок здобувачами вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» та здобувачами освіти, які проходять навчання в інтернатурі.

 

Цикли тематичного удосконалення

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Протоколи фотодіагностики та фотореєстрації при наданні стоматологічної допомоги
0,5
25.09.23 – 06.10.23
Протоколи фотодіагностики та фотореєстрації при наданні стоматологічної допомоги
0,5
18.12.23 – 29.12.23
Протоколи фотодіагностики та фотореєстрації при наданні стоматологічної допомоги
0,5
18.03.24 – 29.03.24
Клінічна фармакологія в стоматології
0,5
23.10.23 – 03.11.23
Клінічна фармакологія в стоматології
0,5
22.01.24 – 02.02.24
Клінічна фармакологія в стоматології
0,5
15.04.24 – 26.04.24
Невідкладні стани на стоматологічному прийомі
0,5
20.11.23 – 01.12.23
Невідкладні стани на стоматологічному прийомі
0,5
19.02.24 – 01.03.24

Завданнями Каразінської школи стоматології є проведення освітніх заходів у сфері післядипломної медичної освіти з метою набуття слухачами нових стоматологічних спеціальностей, підтвердження звання лікаря-спеціаліста, підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів в рамках безперервного професійного розвитку в умовах симуляційної підготовки з використанням симуляційного навчального обладнання відомих світових брендів та в умовах реальної клінічної практики.

Тренінги з оволодіння практичними навичками

Назва заходу
Тривалість, днів
Терміни проведення
Сучасні підходи, принципи та методики препарування твердих тканин зубів при стоматологічному лікуванні
0,25
11.09.23 – 15.09.23
Сучасні підходи, принципи та методики препарування твердих тканин зубів при стоматологічному лікуванні
0,25
08.01.24 – 12.01.24
Сучасні підходи, принципи та методики препарування твердих тканин зубів при стоматологічному лікуванні
0,25
06.05.24 – 10.05.24
Інструментальна функціональна діагностика зубо-щелепної системи при різних видах стоматологічного лікування
0,25
18.09.23 – 22.09.23
Інструментальна функціональна діагностика зубо-щелепної системи при різних видах стоматологічного лікування
0,25
15.01.24 – 19.01.24
Інструментальна функціональна діагностика зубо-щелепної системи при різних видах стоматологічного лікування
0,25
13.05.24 – 17.05.24
Стандарти фотопротоколу на етапах стоматологічної діагностики, лікування та реабілітації
0,25
09.10.23 – 13.10.23
Стандарти фотопротоколу на етапах стоматологічної діагностики, лікування та реабілітації
0,25
05.02.24 – 09.02.24
Стандарти фотопротоколу на етапах стоматологічної діагностики, лікування та реабілітації
0,25
20.05.24 – 24.05.24
Конфлікти в стоматології. Види, урегулювання та профілактика
0,25
16.10.23 – 20.10.23
Конфлікти в стоматології. Види, урегулювання та профілактика
0,25
12.02.24 – 16.02.24
Конфлікти в стоматології. Види, урегулювання та профілактика
0,25
27.05.24 – 31.05.24
Рентгенологічні дослідження на стоматологічному прийомі. Методики оцінювання результатів
0,25
06.11.23 – 10.11.23
Рентгенологічні дослідження на стоматологічному прийомі. Методики оцінювання результатів
0,25
04.03.24 – 08.03.24
Рентгенологічні дослідження на стоматологічному прийомі. Методики оцінювання результатів
0,25
03.06.24 – 07.06.24
Сучасні підходи, принципи та методики діагностики при лікуванні захворювань скронево-нижньощелепного суглобу
0,25
13.11.23 – 17.11.23
Сучасні підходи, принципи та методики діагностики при лікуванні захворювань скронево-нижньощелепного суглобу
0,25
11.03.24 – 15.03.24
Сучасні підходи, принципи та методики діагностики при лікуванні захворювань скронево-нижньощелепного суглобу
0,25
10.06.24 – 14.06.24
Застосування томографічних досліджень в стоматологічній діагностиці
0,25
04.12.23 – 08.12.23
Застосування томографічних досліджень в стоматологічній діагностиці
0,25
01.04.24 – 05.04.24
Стоматологічна допомога при обтяженні особливо небезпечними інфекціями
0,25
11.12.23 – 15.12.23
Стоматологічна допомога при обтяженні особливо небезпечними інфекціями
0,25
08.04.24 – 12.04.24

Керівник Каразінської школи стоматології – відомий науковець та клініцист, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, лікар-стоматолог Андрій НІКОНОВ – автор 15 навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій, понад 150 наукових робіт, 5 статей в журналах, які входять в зарубіжні наукометричні бази та мають імпакт-фактор, 32 статей у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях, 11 патентів і авторських свідоцтв, співорганізатор 7 міжнародних науково-практичних конференцій з досвідом науково-педагогічної та клінічної роботи понад 25 років.

Освітню діяльність школи забезпечує потужний міжкафедральний науково-педагогічний колектив, до складу якого входять 5 професорів, докторів наук, та 10 кандидатів медичних наук, доцентів. Наслідуючи міждисциплінарний підхід до організації заходів у сфері післядипломної освіти лікарів-стоматологів, підготовку слухачів окремих освітніх заходів здійснюють науково-педагогічні фахівці інших кафедр медичного факультету в межах своєї компетенції.

Симбіотична робота фахівців у сфері стоматології, хірургії, анестезіології, клінічної мікробіології, медицини невідкладних станів, інфекційних хвороб, громадського здоров’я, інформаційних технологій в медицині та інших галузей медичної науки у поєднанні з практично-орієнтованими програмами навчання, симуляційними технологіями та безпосередньою участю у клінічній роботі на підґрунті наукових даних доказової медицини дозволяють створити унікальне, комфортне та повноцінне освітнє середовище для кожного практикуючого або майбутнього лікаря-стоматолога. 

З питань реєстрації на освітні заходи школи просимо звертатися до контактної особи школи:

НІКОНОВ Андрій Юрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології

Телефон: +38 (050) 323-64-06 (Viber, Telegram)

Електронна пошта: a.nikonov@karazin.ua