IMG_8826
Каразінська школа клінічної біохімії та лабораторної діагностики
laboratory
діагностика

Каразінська школа клінічної біохімії та лабораторної діагностики забезпечує всебічну сучасну післядипломну підготовку випускників медичних закладів вищої освіти на циклах тематичного удосконалення та численних заходах безперервного професійного розвитку (майстер-класи, тренінги з оволодіння практичними навичками, науково-практичні конференції тощо).

Освітні заходи школи проводяться з використанням сучасного навчального та науково-дослідного обладнання провідних світових брендів та в умовах реальної лабораторної практики на базі навчально-наукової лабораторії біомедичних досліджень «Karazin BioMed», яка є базою для проведення лекцій, тренінгів і майстер-класів з клінічної біохімії та молекулярної діагностики для студентів, лікарів-інтернів, лікарів клінічних спеціальностей і лікарів-лаборантів на курсах тематичного удосконалення, а також підрозділом, який забезпечує організацію та проведення наукових досліджень біомедичного спрямування з використанням сучасних методів біохімії, молекулярної біології та клітинних технологій.

Цикли тематичного удосконалення

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Основи клінічної біохімії
0,5
06.11.23 – 19.11.23
Інтерпретація результатів біохімічних досліджень
0,5
25.03.24 – 07.04.24
Основи молекулярної діагностики
0,5
05.02.24 – 18.02.24

Частина освітніх заходів Каразінської школи клінічної біохімії та лабораторної діагностики (майстер-класи, тренінги з оволодіння практичними навичками тощо) орієнтовані на поглиблення знань та вмінь, набуття додаткових компетенцій та опанування нових практичних навичок здобувачами вищої освіти у галузі знань
22 «Охорона здоров’я» та здобувачами освіти, які проходять навчання в інтернатурі за всіма лікарськими спеціальностями.

Тренінги з оволодіння практичними навичками

Назва заходу
Тривалість, днів
Терміни проведення
Лабораторна діагностика стану печінки
5
04.12.23 – 08.12.23
Лабораторна діагностика стану печінки
5
19.02.24 – 23.02.24
Лабораторна діагностика стану печінки
5
13.05.24 – 17.05.24
Лабораторна діагностика стану нирок
5
11.12.23 – 15.12.23
Лабораторна діагностика стану нирок
5
26.02.24 – 01.03.24
Лабораторна діагностика стану нирок
5
20.05.24 – 24.05.24
Лабораторна діагностика запалення
5
18.12.23 – 22.12.23
Лабораторна діагностика запалення
5
11.03.24 – 15.03.24
Лабораторна діагностика запалення
5
27.05.24 – 31.05.24
Лабораторна діагностика коронавірусної хвороби СOVID-19
5
15.04.24 – 19.04.24
Лабораторна діагностика коронавірусної хвороби СOVID-19
5
10.06.24 – 14.06.24
Техніка лабораторних робіт
5
06.11.23 – 10.11.23
Техніка лабораторних робіт
5
29.01.24 – 02.02.24
Техніка лабораторних робіт
5
18.03.24 – 22.03.24
Практичні основи спектрофотометрії, флуориметрії та люмінометрії
5
20.11.23 – 24.11.23
Практичні основи спектрофотометрії, флуориметрії та люмінометрії
5
05.02.24 – 09.02.24
Практичні основи спектрофотометрії, флуориметрії та люмінометрії
5
25.03.24 – 29.03.24
Практичні основи імунофлуоресцентного аналізу та флуоресцентної мікроскопії
5
27.11.23 – 01.12.23
Практичні основи імунофлуоресцентного аналізу та флуоресцентної мікроскопії
5
12.02.24 – 16.02.24
Практичні основи імунофлуоресцентного аналізу та флуоресцентної мікроскопії
5
01.04.24 – 05.04.24
Практичні основи імуноферментного аналізу (ELISA)
5
08.04.24 – 12.04.24
Практичні основи імуноферментного аналізу (ELISA)
5
03.06.24 – 07.06.24
Практичні основи ПЛР в реальному часі (RT-PCR)
5
22.04.24 – 26.04.24
Практичні основи ПЛР в реальному часі (RT-PCR)
5
17.06.24 – 21.06.24

Керівник Каразінської школи клінічної біохімії та лабораторної діагностики – кандидат біологічних наук (біохімія), доцент Юрій КОТ – має загальний стаж науково-педагогічної роботи 19 років, з них на посаді доцента кафедри біохімії – 7 років. Має 105 наукових праць, за останні 3 роки опублікував 10 статей, що індексуються наукометричною базою SCOPUS (2020-2023 р.), у 2022 році підготував 4 навчально-методичних посібника українською та англійською мовами. Є організатором міждисциплінарної навчально-наукової лабораторії біомедичних досліджень
«Karazin BioMed». Нагороджений подякою МОН України за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2020 р.), подякою МОН України за високий рівень науково-технічної експертизи у складі Експертної ради МОН України за напрямком «Розробка і впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології» (2021 р.), подякою МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну наукову і педагогічну діяльність (2022 р.). Є членом Європейської Федерації біохімічних товариств (FEBS).

Наслідуючи міждисциплінарний підхід до організації заходів у сфері післядипломної освіти лікарів терапевтичних та інструментально-діагностичних лікарських спеціальностей, підготовку слухачів окремих освітніх заходів здійснюють науково-педагогічні фахівці кафедр медичного та біологічного факультетів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, наукові працівники установ Національної академії медичних наук України та фахівці діагностичних лабораторій, приналежних до державної та приватної сфери власності в межах своєї компетенції.

Спільна робота фахівців у сфері клінічної біохімії, молекулярної та клітинної біології, інструментально-лабораторної діагностики, інформаційних технологій в медицині та інших галузей біології та медицини у поєднанні з практично-орієнтованими програмами навчання дозволяють створити унікальне, комфортне та повноцінне освітнє середовище для кожного практикуючого або майбутнього лікаря. 

З питань реєстрації на освітні заходи школи просимо звертатися до контактної особи школи:

КОТ Юрій Григорович, кандидат біологічних наук (біохімія), доцент, доцент кафедри стоматології

Телефон: +38 (093) 973-17-73  (Viber, Telegram)

Електронна пошта: yurii.kot@karazin.ua