IMG_0986 (1)
Каразінська школа офтальмології

Каразінська школа офтальмології забезпечує всебічну сучасну післядипломну підготовку випускників медичних закладів вищої освіти в інтернатурі за спеціальністю «Офтальмологія», на циклах спеціалізації і стажування за спеціальністю «Офтальмологія», на циклах тематичного удосконалення та численних заходах безперервного професійного розвитку (майстер-класи, тренінги з оволодіння практичними навичками, симуляційні тренінги, науково-практичні конференції тощо).

Цикли вторинної спеціалізації

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Для лікарів, які вперше отримують вторинну спеціалізацію
Офтальмологія
5
01.02.24 – 01.07.24
Для лікарів, які не працювали більше 3 років за спеціальністю
Офтальмологія
3
01.02.24 – 01.05.24
Для лікарів, які не працювали менше 3 років за спеціальністю
Офтальмологія
1
01.04.24 – 04.03.24

Освітні заходи школи проводяться з використанням сучасного симуляційного навчального обладнання відомих світових брендів та в умовах реальної клінічної практики на клінічній базі Школи,  якою є комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана» Харківської міської ради – один з провідних профільних закладів охорони здоров’я та потужний науково-методичний центр національного значення. Школа пропонує організацію та проведення виїзних освітніх заходів в інших містах України безпосередньо на робочому місці лікарів.

Цикли тематичного удосконалення

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Травматичні пошкодження органу зору
0,5
05.02.24 – 19.02.24
Лазерні методи лікування в офтальмології
0,5
19.02.24 – 04.03.24
Захворювання сітківки та скловидного тіла
0,5
04.03.24 – 18.03.24
Глаукома
0,5
18.03.24 – 01.04.24
Травматичні пошкодження органу зору
0,5
06.05.24 – 20.05.24

Частина освітніх заходів Каразінської школи офтальмології (майстер-класи, тренінги, симуляційні тренінги, тренінги з оволодіння практичними навичками тощо) орієнтовані на поглиблення знань та вмінь, набуття додаткових компетенцій та опанування нових практичних навичок здобувачами вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія» та здобувачами освіти, які проходять навчання в інтернатурі за всіма лікарськими спеціальностями.

Тренінги з оволодіння практичними навичками

Назва заходу
Тривалість, днів
Терміни проведення
Ультразвукові методи дослідження в офтальмології
5
04.12.23 – 08.11.23
Ультразвукові методи дослідження в офтальмології
5
04.03.24 – 08.03.24
Методика ультразвукової біоміокроскопії переднього відрізку ока
5
05.02.24 – 09.02.24
Вибір засобів догляду за ортокератологічними лінзами
5
09.12.23 – 13.12.23
Базова школа офтальмології
5
01.04.24 – 05.04.24
Базова школа офтальмології
5
03.06.24 – 07.06.24

Керівник Каразінської школи офтальмології – кандидат медичних наук, доцент кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини, лікар-офтальмолог Наталія ГОНЧАРОВА – автор численних наукових праць, в тому числі у виданнях, що входять до найрейтинговіших наукометричних баз, авторських свідоцтв та патентів, практикуючий лікар із загальним досвідом науково-педагогічної та клінічної роботи понад 35 років.

Освітню діяльність школи забезпечує потужний міжкафедральний науково-педагогічний колектив, до складу якого входять 2 професори, доктори наук, та 5 кандидатів медичних наук, доцентів. Наслідуючи міждисциплінарний підхід до організації заходів у сфері післядипломної освіти лікарів терапевтичних та інструментально-діагностичних лікарських спеціальностей, підготовку слухачів окремих освітніх заходів здійснюють науково-педагогічні фахівці інших кафедр медичного факультету в межах своєї компетенції.

Симбіотична робота фахівців у сфері офтальмології, оториноларинголології, інструментально-лабораторної діагностики, інформаційних технологій в медицині та інших галузей медичної науки у поєднанні з практично-орієнтованими програмами навчання, симуляційними технологіями та безпосередньою участю у клінічній роботі на підґрунті наукових даних доказової медицини дозволяють створити унікальне, комфортне та повноцінне освітнє середовище для кожного практикуючого або майбутнього лікаря.

З питань реєстрації на освітні заходи школи просимо звертатися до контактної особи школи:

ПОГРЕБНЯК Анна Олександрівна, асистент кафедри нормальної анатомії та фізіології людини

Телефон: +38 (093) 905-65-38 (Viber, Telegram)

Електронна пошта: pogrebnyak@karazin.ua