253a64c0-fff5-4297-a299-49d041ef2321
Каразінська школа інфекційних хвороб, імунології та алергології
Female pediatrician using a swab to take a sample from a patient's throat
db1e2a8f09

Каразінська школа інфекційних хвороб, імунології та алергології забезпечує всебічну сучасну післядипломну підготовку випускників закладів вищої медичної освіти в інтернатурі за спеціальністями «Інфекційні хвороби» та «Епідеміологія», лікарів переважної більшості спеціальностей на циклах спеціалізації та стажування за спеціальностями «Інфекційні хвороби», «Епідеміологія», «Імунологія» та «Алергологія», циклах тематичного удосконалення та численних заходах безперервного професійного розвитку (майстер-класи, тренінги з оволодіння практичними навичками, симуляційні тренінги, науково-практичні конференції тощо).

Цикли вторинної спеціалізації

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Для лікарів, які вперше отримують вторинну спеціалізацію
Інфекційні хвороби
3
15.01.24 – 15.04.24
Епідеміологія
5
15.01.24 – 14.06.24
Алергологія
2
15.01.24 – 15.03.24
Імунологія
3
15.01.24 – 15.04.24
Для лікарів, які не працювали більше 3 років за спеціальністю
Інфекційні хвороби
1
15.01.24 – 16.02.24
Епідеміологія
2
15.01.24 – 15.03.24
Алергологія
2
15.01.24 – 15.03.24
Імунологія
1
15.01.24 – 16.02.24
Для лікарів, які не працювали менше 3 років за спеціальністю
Інфекційні хвороби
1
15.01.24 – 16.02.24
Епідеміологія
1
15.01.24 – 16.02.24
Алергологія
1
15.01.24 – 16.02.24
Імунологія
1
15.01.24 – 16.02.24

Освітні заходи школи проводяться з використанням сучасного симуляційного навчального обладнання відомих світових брендів та в умовах реальної клінічної практики на клінічній базі кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології медичного факультету Каразінського університету, якою є комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня». Школа пропонує організацію та проведення виїзних освітніх заходів в інших містах України безпосередньо на робочому місці лікарів.

  

Цикли тематичного удосконалення

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Тактика ведення хворих з діарейним синдромом в умовах екоциду
0,5
13.11.23 – 27.11.23
Схема діагностики і лікування TORCH-інфекцій в діяльності практикуючого лікаря
0,5
05.02.24 – 19.02.24
Інтерпретація лабораторних показників та тактика лікування хворих на парентеральні інфекції
0,5
06.05.24 – 20.05.24

Частина освітніх заходів Каразінської школи інфекційних хвороб, імунології та алергології (майстер-класи, тренінги, симуляційні тренінги, тренінги з оволодіння практичними навичками тощо) орієнтовані на поглиблення знань та вмінь, набуття додаткових компетенцій та опанування нових практичних навичок здобувачами вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина» та 222 «Педіатрія» і здобувачами освіти, які проходять навчання в інтернатурі за всіма лікарськими спеціальностями.

Тренінги з оволодіння практичними навичками

Назва заходу
Тривалість, днів
Терміни проведення
Тактика доконтактної та післяконтактної екстреної профілактики парентеральних інфекцій
5
20.11.23 – 25.11.23
Формування схеми діагностики та лікування трансмісивних інфекцій
5
11.12.23 – 15.12.23
Формування схеми діагностики та лікування герпесвірусних інфекцій
5
19.02.24 – 23.02.24
Оцінка імунного статусу за даними клінічного та лабораторно-інструментального обстеження
5
04.12.23 – 08.12.23
Оцінка імунного статусу за даними клінічного та лабораторно-інструментального обстеження
5
01.04.24 – 05.04.24
Диференційна діагностика інфекційних екзантем в практиці лікарів первинної ланки
5
15.04.24 – 19.04.24

Керівник Каразінської школи інфекційних захворювань, імунології та алергології – відомий науковець та клініцист, завідувач кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології, кандидат медичних наук, доцент, лікар-інфекціоніст Ольга ВОЛОБУЄВА – автор понад 200 наукових публікацій, в тому числі у виданнях Scopus, 5 патентів на винахід, організатор та учасник численних науково-практичних конференцій з загальним стажем науково-педагогічної та клінічної роботи понад 30 років.

Освітню діяльність школи забезпечує потужний міжкафедральний науково-педагогічний колектив, до складу якого входять 4 професори, доктори наук, та 8 кандидатів медичних наук, доцентів. Наслідуючи міждисциплінарний підхід до організації заходів у сфері післядипломної освіти лікарів терапевтичних спеціальностей, підготовку слухачів окремих освітніх заходів здійснюють науково-педагогічні фахівці інших кафедр медичного факультету в межах своєї компетенції.

Симбіотична робота фахівців різних спеціальностей у поєднанні з практично-орієнтованими програмами навчання, симуляційними технологіями та безпосередньою участю у клінічній роботі на підґрунті наукових даних доказової медицини дозволяють створити унікальне, комфортне та повноцінне освітнє середовище для кожного практикуючого або майбутнього лікаря. 

З питань реєстрації на освітні заходи школи просимо звертатися до контактної особи школи:

ВОЛОБУЄВА Ольга Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології

Телефон: +38 (099) 048-31-18 (Viber, Telegram)

Електронна пошта: o.volobyeva@karazin.ua