8a55b9d7-0de1-44dc-abb2-3d66c29c14e2
Каразінська школа педіатрії

Каразінська школа педіатрії забезпечує всебічну сучасну післядипломну підготовку випускників медичних закладів вищої освіти та лікарів переважної більшості спеціальностей на циклах тематичного удосконалення та численних заходах безперервного професійного розвитку (майстер-класи, тренінги з оволодіння практичними навичками, симуляційні тренінги, науково-практичні конференції тощо).

Освітні заходи школи проводяться з використанням сучасного симуляційного навчального обладнання відомих світових брендів та в умовах реальної клінічної практики на клінічній базі кафедри педіатрії медичного факультету Каразінського університету, якою є державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» – один з провідних профільних закладів охорони здоров’я та потужний науково-методичний центр національного значення із 100-річною славетною історією. Школа пропонує організацію та проведення виїзних освітніх заходів в інших містах України безпосередньо на робочому місці лікарів.

Цикли тематичного удосконалення

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Невідкладні стани в педіатрії на дошпитальному етапі в практиці сімейного лікаря
0,5
29.01.24 – 09.02.24

Частина освітніх заходів Каразінської школи педіатрії (майстер-класи, тренінги, симуляційні тренінги, тренінги з оволодіння практичними навичками тощо) орієнтовані на поглиблення знань та вмінь, набуття додаткових компетенцій та опанування нових практичних навичок здобувачами вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина, 228 Педіатрія та іншими спеціальностями галузі знань 22 Охорона здоров’я та здобувачами освіти, які проходять навчання в інтернатурі за всіма лікарськими спеціальностями.

Тренінги з оволодіння практичними навичками

Назва заходу
Тривалість, днів
Терміни проведення
Труднощі своєчасної діагностики ендокринних захворювань у дітей в практиці лікаря (педіатра) загальної практики – сімейної медицини
5
29.04.24 – 03.05.24
Ендоскопічна діагностика захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей в практиці лікаря (педіатра) загальної практики – сімейної медицини
5
18.03.24 – 23.03.24
Функціональні проби в дитячій кардіології
5
15.01.24 – 26.01.24
Синдром абдомінального болю у дітей (диференційна діагностика)
5
06.11.23 – 10.11.23
Синдром абдомінального болю у дітей (диференційна діагностика)
5
11.03.24 – 16.03.24
Оцiнка розвитку дiтей рiзного вiку в практицi сiмейного лiкаря, алгоритми медичного супроводу дiтей з порушеннями розвитку
5
29.01.24 – 02.02.24
ЕКГ діагностика в дитячому віці
5
25.03.24 – 30.03.24
Тренінг PBLS+PALS (Pediatric Basic Life Support + Pediatric Advance Life Support)
5
18.03.24 – 22.03.24
Тренінг PBLS+PALS (Pediatric Basic Life Support + Pediatric Advance Life Support)
5
15.04.24 – 19.04.24
Неврологічні порушення у дітей різного віку, діагностика і лікування в амбулаторних умовах
5
11.03.24 – 16.03.24
Дебют ревматичних хвороб, тактика лікаря загальної практики
5
12.02.24 – 17.02.24

Керівник Каразінської школи педіатрії – завідувач кафедри педіатрії, відомий науковець та клініцист, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, лікар-педіатр, дитячий кардіоревматолог, лікар ультразвукової діагностики Наталя ШЕВЧЕНКО – член правління громадської організацій «Асоціація дитячих ревматологів України», «Української асоціації педіатричних спеціальностей», член спілки ревматологів Харківського медичного товариства, член Асоціації педіатрів України, автор понад 200 наукових праць, в тому числі у міжнародних виданнях, монографій, довідника лікаря-педіатра, посібників, методичних рекомендацій, інформаційних листів, має патенти України на винаходи і корисні моделі, авторські свідоцтва та стаж науково-педагогічної та клінічної роботи понад 30 років.

Освітню діяльність школи забезпечує потужний міжкафедральний науково-педагогічний колектив, до складу якого входять 3 професори, доктори наук, та 8 кандидатів медичних наук, доцентів. Наслідуючи міждисциплінарний підхід до організації заходів у сфері післядипломної освіти лікарів терапевтичних та інструментально-діагностичних лікарських спеціальностей, підготовку слухачів окремих освітніх заходів здійснюють науково-педагогічні фахівці інших кафедр медичного факультету в межах своєї компетенції.

Симбіотична робота фахівців у сфері педіатрії, внутрішньої медицини, ультразвукової діагностики, інформаційних технологій в медицині та інших галузей медичної науки у поєднанні з практично-орієнтованими програмами навчання, симуляційними технологіями та безпосередньою участю у клінічній роботі на підґрунті наукових даних доказової медицини дозволяють створити унікальне, комфортне та повноцінне освітнє середовище для кожного практикуючого або майбутнього лікаря.

З питань реєстрації на освітні заходи школи просимо звертатися до контактної особи школи:

ЛЕТЯГО Ганна Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри педіатрії

Телефон: +38 (099) 778-37-23 ( (Viber, Telegram)

Електронна пошта: letyago@karazin.ua