62a6c2e4-071f-4f69-84a4-fa1aa0a351da
Каразінська школа неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Каразінська школа неврології, психіатрії, наркології та медичної психології забезпечує всебічну сучасну післядипломну підготовку випускників медичних закладів вищої освіти в інтернатурі за спеціальностями «Неврологія» і «Психіатрія» та лікарів переважної більшості спеціальностей на численних заходах безперервного професійного розвитку (майстер-класи, тренінги з оволодіння практичними навичками, симуляційні тренінги, науково-практичні конференції тощо).

Освітні заходи школи проводяться з використанням сучасного симуляційного навчального обладнання відомих світових брендів та в умовах реальної клінічної практики на клінічній базі кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології медичного факультету Каразінського університету (посилання на сторінку кафедри), якою є державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (посилання на сайт закладу охорони здоров’я) – один з провідних профільних закладів охорони здоров’я та потужний науково-методичний центр національного значення з майже 100-річною славетною історією. Школа пропонує організацію та проведення виїзних освітніх заходів в інших містах України безпосередньо на робочому місці лікарів.

Частина освітніх заходів Каразінської школи неврології, психіатрії, наркології та медичної психології (майстер-класи, тренінги, симуляційні тренінги, тренінги з оволодіння практичними навичками тощо) орієнтовані на поглиблення знань та вмінь, набуття додаткових компетенцій та опанування нових практичних навичок здобувачами вищої освіти за спеціальностями галузі знань 22 Охорона здоров’я та здобувачами освіти, які проходять навчання в інтернатурі за всіма лікарськими спеціальностями.

Тренінги з оволодіння практичними навичками

Назва заходу
Тривалість, днів
Терміни проведення
Когнітивні порушення в клінічній практиці. Шкали для визначення когнітивних порушень
5
16.10.23 – 20.10.23
Стандарти лікування пацієнтів з мозковим інсультом
5
22.01.24 – 26.01.24
Методика проведення лікувальних блокад при різних типах болю в спині
5
20.11.23 – 24.11.23
Стрес-менеджмент
5
13.11.23 – 17.11.23
Особливості комунікації зі складними пацієнтами
5
11.12.23 – 15.12.23
Ведення психічних та поведінкових розладів у неспеціалізованих закладах охорони здоров’я
5
19.02.24 – 23.02.24
Стрес-асоційовані адиктивні розлади в умовах воєнного стану
5
18.03.24 – 22.03.24

Керівник Каразінської школи неврології, психіатрії, наркології та медичної психології – завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології медичного, відомий науковець та клініцист, д. мед. н., проф., лікар-невролог Тамара МІЩЕНКО – Заслужений діяч науки і техніки України, академік відділення охорони психічного здоров’я Академії Вищої медичної освіти України, заступник голови Української Асоціації неврологів, психіатрів та наркологів України, віце-президент Української Асоціації боротьби з інсультом, автор більш ніж 400 наукових робіт, у тому числі монографій, довідників, методичних рекомендацій, патентів на винахід,  науковий керівник 20 кандидатських та 3 докторських дисертацій, член дисертаційної ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій з неврології, психіатрії та наркології, член Європейської академії неврології та Європейського інсультного товариства, співавтор наказів Міністерства охорони здоров’я України, національних стандартів та протоколів надання медичної допомоги хворим з неврологічною патологією, редактор «Міжнародного неврологічного журналу», «Міжнародного журналу STROKE», член редакційних колегій 5 українських профільних медичних журналів.

Освітню діяльність школи забезпечує потужний міжкафедральний науково-педагогічний колектив, до складу якого входять 5 професорів, докторів наук, та 7 кандидатів медичних наук, доцентів. Наслідуючи міждисциплінарний підхід до організації заходів у сфері післядипломної освіти лікарів терапевтичних та інструментально-діагностичних лікарських спеціальностей, підготовку слухачів окремих освітніх заходів здійснюють науково-педагогічні фахівці інших кафедр медичного факультету в межах своєї компетенції.

Симбіотична робота фахівців у сфері неврології, психіатрії, наркології, медичної психології, внутрішньої медицини, інформаційних технологій в медицині та інших галузей медичної науки у поєднанні з практично-орієнтованими програмами навчання, симуляційними технологіями та безпосередньою участю у клінічній роботі на підґрунті наукових даних доказової медицини дозволяють створити унікальне, комфортне та повноцінне освітнє середовище для кожного практикуючого або майбутнього лікаря. 

З питань реєстрації на освітні заходи школи просимо звертатися до контактної особи школи:

Освітні заходи за напрямом «Неврологія»:

МІЩЕНКО Тамара Сергіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Освітні заходи за напрямом «Психіатрія»:

ШТРИГОЛЬ Діана Вячеславівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Телефон: +38 (050) 512-76-71 (Viber, Telegram)

Електронна пошта: tamaramishchenko@karazin.ua

Телефон: +38 (063) 322-53-62 (Viber, Telegram)

Електронна пошта: d.shtrygol@karazin.ua