4ad4c518-efec-4060-b072-173796b92ccd
Каразінська школа хірургії, ендоскопії та клінічної анатомії

Каразінська школа хірургії, ендоскопії та клінічної анатомії забезпечує всебічну сучасну післядипломну підготовку лікарів переважної більшості спеціальностей на циклах спеціалізації та стажування за спеціальністями «Хірургія» та «Ендоскопія», циклах тематичного удосконалення та численних заходах безперервного професійного розвитку (майстер-класи, тренінги з оволодіння практичними навичками, симуляційні тренінги, науково-практичні конференції тощо).

Цикли вторинної спеціалізації

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Для лікарів, які вперше отримують вторинну спеціалізацію
Хірургія
9
01.10.23 – 30.06.24
Ендоскопія
4
04.12.23 – 31.03.24
Для лікарів, які не працювали більше 3 років за спеціальністю
Хірургія
5
01.10.23 – 03.03.24
Ендоскопія
3
04.12.23 – 29.02.24
Для лікарів, які не працювали менше 3 років за спеціальністю
Хірургія
1
04.12.23 – 04.01.24
Ендоскопія
1
04.12.23 – 04.01.24

Освітні заходи школи проводяться з використанням сучасного симуляційного навчального обладнання відомих світових брендів та в умовах реальної клінічної практики на клінічних базах кафедри хірургічних хвороб та кафедри нормальної анатомії та фізіології людини медичного факультету Каразінського університету, якими є комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 20» – одна з кращих багатопрофільних лікарень м. Харків та Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 2 Філії «Центр охорони здоров’я» акціонерного товариства «Укрзалізниця» – сучасний багатопрофільний хірургічний стаціонар з широким переліком хірургічних утручань, високим рівнем фахової підготовки персоналу та потужною матеріально-технічною базою. Школа пропонує організацію та проведення виїзних освітніх заходів в інших містах України безпосередньо на робочому місці лікарів.

Цикли тематичного удосконалення

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Лапароскопічна герніопластика
0,5
20.05.24 – 02.06.24
Основи лапароскопічної хірургії
0,5
22.01.24 – 04.02.24
Ендокринна хірургія
0,5
01.11.23 – 14.11.23
Лікувальні ендоскопічні ендолюмінальні втручання (ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія та папілосфінктеротомія)
0,5
19.02.24 – 25.02.24
Кровотечі з верхніх відділів ШКТ (симуляційний курс)
0,5
05.02.24 – 19.02.24
Тригерні точки та тейпування
0,5
13.05.24 – 19.05.24
Тейпування в практиці лікаря
0,5
23.10.23 – 05.11.23

Частина освітніх заходів Каразінської школи хірургії, ендоскопії та клінічної анатомії (майстер-класи, тренінги, симуляційні тренінги, тренінги з оволодіння практичними навичками тощо) орієнтовані на поглиблення знань та вмінь, набуття додаткових компетенцій та опанування нових практичних навичок здобувачами вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина» та здобувачами освіти, які проходять навчання в інтернатурі за всіма лікарськими спеціальностями.

Тренінги з оволодіння практичними навичками

Назва заходу
Тривалість, днів
Терміни проведення
Лапароскопічна холецистектомія
5
09.10.23 – 16.10.23
Лапароскопічне лікування післяопераційної кили
5
25.03.24 – 31.03.24
Ендоскопічна гастростомія
5
16.10.23 – 22.10.23
Ендоскопічна ультрасонографія (EUS)
5
18.03.24 – 24.03.24
Базова школа ендоскопії
5
06.11.23 – 12.11.23
Базова школа лапароскопії
5
11.12.23 – 15.12.23
Базова школа хірургії
5
18.12.23 – 22.12.23
Школа кінезіотейпування
5
13.11.23 – 19.11.23
Школа естетичного тейпування
5
20.11.23 – 26.11.23
Імпресивна анатомія органів черевної порожнини
5
06.11.23 – 12.11.23
Школа базових медичних навичок (медсестринство)
5
11.12.23 – 24.12.23
Імпресивна анатомія центральної нервової системи
5
04.12.23 – 10.12.23
Основи роботи медичної сестри при травмі
5
27.11.23 – 03.12.23

Керівник Каразінської школи хірургії, ендоскопії та клінічної анатомії – відомий науковець та клініцист, завідувач кафедри нормальної анатомії та фізіології людини медичного факультету, д. мед. н., проф., лікар-хірург, лікар-ендоскопіст Сергій ШЕРСТЮК – автор близько 100 наукових статей в фахових виданнях, 32 тез доповідей, 7 патентів, 3 монографій, співавтор 1 підручника з грифом МОН України.

Освітню діяльність школи забезпечує потужний міжкафедральний науково-педагогічний колектив, до складу якого входять 5 професорів, докторів наук, та 9 кандидатів медичних наук, доцентів. Наслідуючи міждисциплінарний підхід до організації заходів у сфері післядипломної освіти лікарів терапевтичних спеціальностей, підготовку слухачів окремих освітніх заходів здійснюють науково-педагогічні фахівці інших кафедр медичного факультету в межах своєї компетенції.

Симбіотична робота фахівців різних спеціальностей у поєднанні з практично-орієнтованими програмами навчання, симуляційними технологіями та безпосередньою участю у клінічній роботі на підґрунті наукових даних доказової медицини дозволяють створити унікальне, комфортне та повноцінне освітнє середовище для кожного практикуючого або майбутнього лікаря. 

З питань реєстрації на освітні заходи школи просимо звертатися до контактної особи школи:

ПАНОВ Станіслав Ігорович, асистент кафедри нормальної анатомії та фізіології людини

Телефон: +38 (099) 460-39-94 (Viber, Telegram); +38 (063) 460-39-94 (Viber, Telegram)

Електронна пошта: StanislavPanov@karazin.ua