ae048e40-446c-4738-a8b8-0b73775a83a8
Каразінська школа профілактичної медицини та менеджменту в охороні здоров’я

Каразінська школа профілактичної медицини та менеджменту в охороні здоров’я забезпечує всебічну сучасну післядипломну підготовку лікарів всіх спеціальностей на циклах тематичного удосконалення та численних заходах безперервного професійного розвитку (майстер-класи, тренінги з оволодіння практичними навичками, симуляційні тренінги, науково-практичні конференції тощо), переважна більшість яких проводяться на клінічній базі кафедри гігієни та соціальної медицини медичного факультету, якою є державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» – один з найбільших та відоміших лікувально-профілактичних та наукових центрів України. Для реалізації заходів гігієнічного та екологічного профілю використовується потужний інструментальний та методологічний потенціал комунального підприємства Харківської міської ради «Санепідсервіс». Школа пропонує організацію та проведення виїзних освітніх заходів в інших містах України безпосередньо на робочому місці лікарів.

Швидкі темпи реформування системи охорони здоров’я, зміна моделі фінансування та принципів керування процесами у галузі, децентралізація управління системою охорони здоров’я ставлять нові вимоги до менеджерів лікувально-профілактичних установ щодо рівнів професійної компетенції та актуальності методів управління, а до закладів післядипломної медичної освіти – щодо переліку та змісту навчальних програм освітніх заходів з підвищення кваліфікації та безперервного професійного розвитку управлінців всіх рівнів, що у повній мірі реалізується науково-педагогічними фахівцями школи. 

Цикли тематичного удосконалення

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Управління персоналом в організаціях медичної галузі
0,5
30.10.23 – 10.11.23
Лідерство та управління медичними командами
0,5
13.11.23 – 24.11.23
Стратегічне планування та прийняття управлінських рішень в охороні здоров’я
0,5
01.03.24 – 15.03.24
Управління ресурсами у системі охорони здоров’я
0,5
12.02.24 – 23.02.24
Управління безпечністю харчових продуктів: аналіз небезпечних факторів та критичні точки контролю (НАССР)
0,5
16.10.23 – 30.10.23
Основні професійні та виробничі шкідливості та загрози. Профілактика професійних захворювань
0,5
01.03.24 – 15.03.24
Шляхи підвищення медичної грамотності, комплаєнсу та самоконтролю хвороби серед пацієнтів з хронічними захворюваннями
0,5
05.02.24 – 16.02.24
Комунікація в охороні здоров’я
0,5
15.04.24 – 26.04.24
Актуальні паразитарні хвороби: основні диференційно-діагностичні ознаки, принципи лікування та профілактики
0,5
01.11.23 – 14.11.23
Актуальні паразитарні хвороби: основні диференційно-діагностичні ознаки, принципи лікування та профілактики
0,5
03.05.24 – 16.05.24

Частина освітніх заходів Каразінської школи профілактичної медицини та менеджменту в охороні здоров’я (майстер-класи, тренінги, симуляційні тренінги, тренінги з оволодіння практичними навичками тощо) орієнтовані на поглиблення знань та вмінь, набуття додаткових компетенцій та опанування нових практичних навичок здобувачами вищої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія та здобувачами освіти, які проходять навчання в інтернатурі.

Значна частина освітніх ініціатив школи спрямовані на підвищення рівню компетенції осіб немедичних спеціальностей у сфері медико-профілактичних знань з метою первинної, вторинної та третинної профілактики захворювань, формування парадигми здорового способу життя, підвищення якості та тривалості життя та активного довголіття.

Тренінги з оволодіння практичними навичками

Назва заходу
Тривалість, днів
Терміни проведення
Управління конфліктами в медичних командах: роль лідерства та способи розв’язання
5
11.12.23 – 15.12.23
Фінансування та управління в системі страхової медицини: виклики та оптимальні практики
5
04.12.23 – 08.12.24
Методики управління проєктами у сфері охорони здоров’я (проєктний менеджмент)
5
01.04.24 – 05.04.24
Методи моделювання складних ймовірних систем в управлінні персоналом
5
08.04.24 – 12.04.24
Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища під час надзвичайних ситуацій
5
15.11.23 – 21.11.23
Спілкування зі складним пацієнтом у загальній практиці охорони здоров’я
5
18.12.23 – 22.12.23
Використання принципів телемедицини в консультуванні, діагностиці та лікуванні пацієнтів з паразитарними захворюваннями
5
22.11.23 – 28.11.23
Синдром хронічної втоми та мітохондріальна дисфункція – основні чинники, особливості харчування та превенція
5
01.12.23 – 08.12.23
Атопічні дерматити як позакишкові прояви паразитарних інвазій
5
16.02.24 – 29.02.24
Антиейджингова програма: нутритивна корекція гормональних перебудов та косметичні методи контролю вікових змін
20
01.12.23 – 31.12.23
Майстер-клас «Дієтологія та нутриціологія»
20
01.10.23 – 31.10.23
Майстер-клас «Дієтологія та нутриціологія»
20
01.04.24 – 30.04.24

Керівник Каразінської школи профілактичної медицини та менеджменту в охороні здоров’я – відомий науковець та практик, доктор медичних наук, професор, лікар-гігієніст, магістр управління та адміністрування Жанна СОТНІКОВА-МЕЛЕШКІНА. Автор 131 науково-методичної праці, 9 – авторських свідоцтв і патентів, 5 – методичних рекомендацій та інформаційних листів НАМН та МОЗ України, член громадської організації «Українська Асоціація громадського здоров’я», загальний стаж науково-педагогічної діяльності 20 років, лікаря-гігієніста – 7 років.

Освітню діяльність школи забезпечує потужний міжкафедральний науково-педагогічний колектив, до складу якого входять 3 доктори наук, професори, та 7 кандидатів наук, доцентів. Наслідуючи міждисциплінарний підхід до організації заходів у сфері післядипломної освіти, підготовку слухачів окремих освітніх заходів здійснюють науково-педагогічні фахівці інших Каразінських шкіл в межах своєї компетенції.

З питань реєстрації на освітні заходи школи просимо звертатися до контактної особи школи:

БОБРОВА Оксана Вячеславівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри гігієни та соціальної медицини

Телефон: +380509461088 ( (Viber, Telegram)

Електронна пошта: oxana.v.bobrova@karazin.ua