99986317-ff93-4dff-9928-1f3cc4cad732
Каразінська школа менеджменту болю та наукової досконалості

Каразінська школа менеджменту болю та наукової досконалості забезпечує всебічну сучасну післядипломну підготовку випускників закладів вищої медичної освіти на циклах тематичного удосконалення та численних заходах безперервного професійного розвитку (майстер-класи, тренінги з оволодіння практичними навичками, симуляційні тренінги, науково-практичні конференції тощо).

 

Освітні заходи школи проводяться з використанням сучасного симуляційного навчального обладнання відомих світових брендів та в умовах реальної клінічної практики на клінічній базі Школи, якою є державна установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України» – один з провідних профільних закладів охорони здоров’я та потужний науково-методичний центр національного значення. Школа пропонує організацію та проведення виїзних освітніх заходів в інших містах України безпосередньо на робочому місці лікарів.

Цикли тематичного удосконалення

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Менеджмент болю: методи фізичної реабілітації
0,5
06.11.23 – 17.11.23
Менеджмент болю: методи фізичної реабілітації
0,5
05.02.24 – 16.02.24
Менеджмент болю: методи фізичної реабілітації
0,5
08.04.24 – 11.04.24

Частина освітніх заходів Каразінської школи менеджменту болю та наукової досконалості (майстер-класи, тренінги, симуляційні тренінги, тренінги з оволодіння практичними навичками тощо) орієнтовані на поглиблення знань та вмінь, набуття додаткових компетенцій та опанування нових практичних навичок студентами медичних спеціальностей та лікарів-інтернів.

Тренінги з оволодіння практичними навичками

Назва заходу
Тривалість, днів
Терміни проведення
Принципи клінічних досліджень: GCP стандарт
0,25
25.12.23 – 29.12.23
Принципи клінічних досліджень: GCP стандарт
0,25
11.03.24 – 15.03.24
Лікувально-діагностичні блокади у клінічній практиці
0,25
04.12.23 – 08.12.23
Лікувально-діагностичні блокади у клінічній практиці
0,25
13.05.24 – 17.05.24
Лікувально-діагностичні блокади у клінічній практиці
0,25
13.01.24 – 17.01.24
Ботулінотерапія у неврологічній практиці
0,25
07.10.23 – 11.10.23
Ботулінотерапія у неврологічній практиці
0,25
24.02.24 – 28.02.24
Ботулінотерапія у неврологічній практиці
0,25
16.06.24 – 20.06.24
Мистецтво неврологічного огляду пацієнта
0,25
25.09.23 – 29.09.23
Мистецтво неврологічного огляду пацієнта
0,25
23.10.24 – 27.10.23
Мистецтво неврологічного огляду пацієнта
0,25
20.01.24 – 24.01.24
Школа молодих науковців. Крок за кроком до якісного наукового дослідження
1
03.06.24 – 28.06.24

Керівник Каразінської школи менеджменту болю та наукової досконалості – д. мед. н., проф., лікар-невролог Інга ФЕДОТОВА – автор більш, ніж 150 наукових публікацій, 8 патентів, член International Brain Research Organization, North Americal Spine Society, член Спеціалізованої Вченої ради ДФ 64.607.001 з загальним стажем науково-педагогічної та клінічної роботи понад 26 років.

Освітню діяльність школи забезпечує потужний міжкафедральний науково-педагогічний колектив, до складу якого входять 2 професори, доктори наук, та 3 кандидати медичних наук, доценти. Наслідуючи міждисциплінарний підхід до організації заходів у сфері післядипломної освіти лікарів терапевтичних та інструментально-діагностичних лікарських спеціальностей, підготовку слухачів окремих освітніх заходів здійснюють науково-педагогічні фахівці інших кафедр медичного факультету в межах своєї компетенції.

Симбіотична робота фахівців у сфері неврології, фізичної реабілітації, інтервенційної медицини, фармакології, медичної психології, інструментально-лабораторної діагностики, інформаційних технологій в медицині та інших галузей медичної науки у поєднанні з практично-орієнтованими програмами навчання, симуляційними технологіями та безпосередньою участю у клінічній роботі на підґрунті наукових даних доказової медицини дозволяють створити унікальне, комфортне та повноцінне освітнє середовище для кожного практикуючого або майбутнього лікаря. 

З питань реєстрації на освітні заходи школи просимо звертатися до контактної особи школи:

ФЕДОТОВА Інга Фридонівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини

Телефон: +38 (050) 651-71-79 (Viber, Telegram)

Електронна пошта: i.fedotova@karazin.ua