IMG_0984
Каразінська школа онкології, радіології та радіаційної медицини

Каразінська школа онкології, радіології та радіаційної медицини забезпечує всебічну сучасну післядипломну підготовку випускників медичних закладів вищої освіти в інтернатурі за спеціальністю «Радіологія» та лікарів переважної більшості спеціальностей, на циклах спеціалізації та стажування за спеціальностями «Радіологія», «Клінічна онкологія», «Онкохірургія», «Променева терапія», «Радіонуклідна діагностика», «Рентгенологія», «Торакальна хірургія», циклах тематичного удосконалення, тренінгах, майстер-класах та інших заходах безперервного професійного розвитку медичних працівників.

Цикли вторинної спеціалізації

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Для лікарів, які вперше отримують вторинну спеціалізацію
Клінічна онкологія
6
06.11.23 – 03.05.24
Онкохірургія
3
06.11.23 – 09.02.24
Променева терапія
4
05.02.24 – 07.06.24
Радіологія
3
05.02.24 – 03.05.24
Радіонуклідна діагностика
2
05.02.24 – 05.04.24
Рентгенологія
3
05.02.24 – 03.05.24
Торакальна хірургія
3
04.12.23 – 01.03.24
Для лікарів, які не працювали більше 3 років за спеціальністю
Клінічна онкологія
6
06.11.23 – 03.05.24
Онкохірургія
3
06.11.23 – 09.02.24
Променева терапія
2
05.02.24 – 05.04.24
Радіологія
3
05.02.24 – 03.05.24
Радіонуклідна діагностика
2
05.02.24 – 05.04.24
Рентгенологія
3
05.02.24 – 06.05.24
Торакальна хірургія
3
04.12.23 – 01.03.24
Для лікарів, які не працювали менше 3 років за спеціальністю
Клінічна онкологія
1
06.11.23 – 08.12.24
Онкохірургія
1
06.11.23 – 08.12.24
Променева терапія
1
05.02.24 – 08.03.24
Радіологія
1
05.02.24 – 08.03.24
Радіонуклідна діагностика
1
05.02.24 – 08.03.24
Рентгенологія
1
05.02.24 – 08.03.24
Торакальна хірургія
1
04.12.23 – 05.01.24

Освітні заходи школи проводяться в умовах реальної клінічної практики на клінічній базі кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини медичного факультету Каразінського університету, якою є державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» – провідний в своїй галузі заклад охорони здоров’я України, відомий своїм науковим та клінічним потенціалом у всьому світі

Частина освітніх заходів Каразінської школи онкології, радіології та радіаційної медицини орієнтовані на поглиблення знань та вмінь, набуття додаткових компетенцій та опанування нових практичних навичок здобувачами вищої освіти за спеціальностями галузі знань 22 Охорона здоров’я (221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія та інші) та здобувачами освіти, які проходять навчання в інтернатурі за всіма лікарськими спеціальностями.

Цикли тематичного удосконалення

Назва заходу
Тривалість, міс.
Терміни проведення
Принципи вибору виду, типу, режиму променевої терапії при пухлинах черевної та грудної порожнини
0,5
06.11.23 – 20.11.23
Принципи вибору виду, типу, режиму променевої терапії при пухлинах черевної та грудної порожнини
0,5
01.04.24 – 15.04.24
Трансторакальна трепан-біопсія утворень легень під різними видами навігації (КТ, УЗД)
0,5
20.11.23 – 04.12.23
Трансторакальна трепан-біопсія утворень легень під різними видами навігації (КТ, УЗД)
0,5
01.04.24 – 15.04.24
Мультивісцеральні резекції при пухлинах малого таза
0,5
04.12.23 – 18.12.23
Мультивісцеральні резекції при пухлинах малого таза
0,5
05.02.24 – 19.02.24
Пухлини верхньої апертури грудної клітки. Варіанти хірургічного лікування
0,5
13.11.23 – 27.11.23
Пухлини верхньої апертури грудної клітки. Варіанти хірургічного лікування
0,5
04.03.24 – 18.03.24

Керівник Каразінської школи онкології, радіології та радіаційної медицини – відомий науковець та клініцист, директор державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», д. мед. н., проф., лікар-хірург Микола КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ – автор  понад 250 наукових праць, 21 патенту на винахід, 4 свідоцтв на авторське право, 16 методичних рекомендацій, 4 монографій. Микола Віленович входить до складу редакційної ради журналів «Онкологія» та «Євразійський онкологічний журнал», з 2018 року є лауреатом Державної премії України в галузі  науки і техніки, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, Пам’ятною Відзнакою ім. проф. В.Т. Зайцева і має загальний стаж науково-педагогічної та клінічної діяльності 32 роки.

Освітню діяльність школи забезпечує потужний міжкафедральний науково-педагогічний колектив, до складу якого входять 4 професори, доктори наук, та 9 кандидатів медичних наук, доцентів. Наслідуючи міждисциплінарний підхід до організації заходів у сфері післядипломної освіти лікарів терапевтичних та інструментально-діагностичних лікарських спеціальностей, підготовку слухачів окремих освітніх заходів здійснюють науково-педагогічні фахівці інших кафедр медичного факультету в межах своєї компетенції.

Симбіотична робота фахівців у сфері хірургії, онкології, радіаційної та ядерної медицини, функціональної та ультразвукової діагностики, внутрішньої медицини, ендокринології, анестезіології та медицини невідкладних станів, інфекційних хвороб, громадського здоров’я, інформаційних технологій в медицині, медичної фізики та хімії та інших галузей медичної науки у поєднанні з практично-орієнтованими програмами навчання, симуляційними технологіями та безпосередньою участю у клінічній роботі на підґрунті наукових даних доказової медицини дозволяють створити унікальне, комфортне та повноцінне освітнє середовище для кожного практикуючого або майбутнього лікаря. 

З питань реєстрації на освітні заходи школи просимо звертатися до контактної особи школи:

СЛОБОДЯНЮК Ольга Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини

Телефон: +38 (067) 271-53-77 (Viber, Telegram)

Електронна пошта: olgaslobodjanuk@gmail.com