ЦПМО

61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6

Меморандум про дружбу та партнерство між Каразінським університетом та міжнародною організацією CADUS / Memorandum of Friendship and Partnership between Karazin University and the international organization CADUS

18 грудня 2023 року укладено меморандум про дружбу та партнерство між Каразінським університетом та благодійною та незалежною міжнародною організацією CADUS, яка є розробником та провайдером інноваційних освітніх проектів у сфері медико-профілактичних знань. Міждисциплінарна та загальноєвропейська співпраця з кількома інституціями є запорукою успішної діяльності CADUS

18 On December 2023, a Memorandum of Friendship and Partnership was signed between Karazin University and CADUS, a charitable and independent international organization that develops and provides innovative educational projects in the field of healthcare knowledge. Interdisciplinary and pan-European cooperation with several institutions is the key to CADUS’s success.

Проректор з науково-педагогічної діяльності Анатолій БАБІЧЕВ за участі декана медичного факультету Тетяни ЛЯДОВОЇ та директора Центру післядипломної освіти Олександра КОЗЛОВА зустріли в стінах Каразінського університету одного з лідерів CADUS Едварда ЯНГА.

Vice-rector for Scientific and Pedagogical Activities Anatolii BABICHEV with the participation of the Dean of the Faculty of Medicine Tetiana LIADOVA and Director of the Center for Postgraduate Education Oleksandr KOZLOV met one of the CADUS leaders Edward YOUNG at Karazin University.

В ході зустрічі підписано меморандум про дружбу та співпрацю, а паном Едвардом від імені CADUS на користь Каразінського університету передано портативний апарат штучної вентиляції легень Hamilton T1 – обладнання експертного класу, призначений для використання хворими та медичним персоналом з повним набором функцій реанімаційного обладнання. Вже завтра інноваційний прилад поповнить колекцію унікального навчально-симуляційного обладнання Каразінського симуляційного центру і стане відмінним інструментом для опанування майбутніми та практикуючими лікарями нових практичних навичок.

During the meeting, a memorandum of friendship and cooperation was signed, and Mr. Edward, on behalf of CADUS, donated a portable Hamilton T1 device for artificial lung ventilation, an expert-class equipment designed for use by patients and medical staff with a full range of resuscitation equipment functions to Karazin University, to Karazin University. Tomorrow, the innovative device will join the collection of unique training and simulation equipment of the Karazin Simulation Center and will be an excellent tool for future and practicing doctors to learn new practical skills.

В рамках меморандуму запланована масштабна багаторічна співпраця організацій у сфері освіти лікарів, медичного персоналу, лікарів-інтернів, студентів та осіб немедичних спеціальностей. Чекайте найближчим часом анонси спільних освітніх ініціатив! Щиро вдячні нашим новим друзям і особисто пану Едварду за допомогу та нові можливості!

The memorandum envisages a large-scale long-term cooperation between the organizations in the field of education of doctors, medical staff, interns, students and non-medical specialties. Expect announcements of joint educational initiatives in the near future! We are sincerely grateful to our new friends and to Mr. Edward personally for their help and new opportunities!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *