ЦПМО

61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6

Чітка концепція практично орієнтованого навчання для кожної первинної лікарської спеціалізації!

Програма підготовки в інтернатурі – головний регулюючий документ, який формує освітню траєкторію лікаря-інтерна та забезпечує повноцінну, практично орієнтовану підготовку до самостійної професійної діяльності за спеціальністю. Примірні програми підготовки в інтернатурі затверджені наказом МОЗ від 31.03.2022 р. № 556, наказом МОЗ від 28.06.2022 р. № 1114 та наказом МОЗ від 14.07.2022 р. № 1219.

На основі примірних програм розроблено унікальні Каразінські програми підготовки в інтернатурі, до складу яких введено блоки додаткових компонентів, що являють собою окремі тренінгові програми. Більшість блоків додаткових  компонентів програм підготовки в інтернатурі створені на основі міжнародних тренінгових програм, забезпечені викладачами – сертифікованими міжнародними інструкторами та проводяться з використанням сучасного симуляційно-навчального обладнання.  

Навігація по розділу

Інформаційна підтримка лікарів-інтернів

Нижче наведено програми підготовки в інтернатурі за відповідними спеціальностями, затверджені у встановленому порядку, та навчально-методичні комплекси до цих програм, склад яких регламентовано програмою:

Спеціальність в інтернатурі
Програма підготовки в інтернатурі
Навчально-методичний комплекс
Навчальний план підготовки
Акушерство та гінекологія
Завантажити
Завантажити
Завантажити
Анестезіологія та інтенсивна терапія
Завантажити
Завантажити
Завантажити
Внутрішні хвороби
Завантажити
Завантажити
Завантажити
Дерматовенерологія
Завантажити
Завантажити
Завантажити
Загальна практика – сімейна медицина
Завантажити
Завантажити
Завантажити
Епідеміологія
Завантажити
Завантажити
Завантажити
Інфекційні хвороби
Завантажити
Завантажити
Завантажити
Медицина невідкладних станів
Завантажити
Завантажити
Завантажити
Неврологія
Завантажити
Завантажити
Завантажити
Ортопедія і травматологія
Завантажити
Завантажити
Завантажити
Отоларингологія
Завантажити
Завантажити
Завантажити
Офтальмологія
Завантажити
Завантажити
Завантажити
Радіологія
Завантажити
Завантажити
Завантажити
Патологічна анатомія
Завантажити
Завантажити
Завантажити
Психіатрія
Завантажити
Завантажити
Завантажити
Хірургія
Завантажити
Завантажити
Завантажити
Стоматологія
Завантажити
Завантажити
Завантажити
Педіатрія
Завантажити
Завантажити
Завантажити

До кожної програми підготовки в інтернатурі включено блок додаткових компонентів, який являє собою у більшості випадків стандартизовану міжнародну тренінгову програму з сертифікованими інструкторами або симуляційний курс, який забезпечує опанування певних практичних навичок, що підвищує якість підготовки лікарів-інтернів та їх конкурентоспроможність. Програми підготовки в інтернатурі за всіма спеціальностями містять по 2 блоки додаткових компонентів на кожен рік навчання. Нижче наведено програми блоків додаткових компонентів програм підготовки в  інтернатурі за відповідними спеціальностями:

Назва блоку додаткових компонентів програми
Інтеграція в програми підготовки за спеціальностями
Рік підготовки в інтернатурі
Завантажити програму блоку
Міжнародні стандарти екстреної медичної допомоги
Внутрішня медицина, Епідеміологія, Загальна практика – сімейна медицина, Неврологія, Офтальмологія, Психіатрія
1 рік підготовки
Завантажити
Дерматовенерологія, Інфекційні хвороби, Ортопедія і травматологія, Отоларингологія, Радіологія
2 рік підготовки
Акушерство та гінекологія, Хірургія
3 рік підготовки
Військово-медична підготовка та медицина катастроф
Внутрішня медицина, Неврологія, Патологічна анатомія, Психіатрія, Радіологія
1 рік підготовки
Завантажити
Акушерство та гінекологія, Дерматовенерологія, Інфекційні хвороби, Медицина невідкладних станів, Ортопедія і травматологія, Отоларингологія, Офтальмологія
2 рік підготовки
Анестезіологія та інтенсивна терапія, Хірургія
3 рік підготовки
Основи ультразвукової діагностики
Анестезіологія та інтенсивна терапія, Інфекційні хвороби, Медицина невідкладних станів
1 рік підготовки
Завантажити
Внутрішня медицина, Загальна практика – сімейна медицина
2 рік підготовки
Основи променевої діагностики
Анестезіологія та інтенсивна терапія, Інфекційні хвороби
1 рік підготовки
Завантажити
Неврологія
2 рік підготовки
Лікувально-діагностичні блокади у клініці хвороб хірургічного профілю
Акушерство та гінекологія, Ортопедія і травматологія
1 рік підготовки
Завантажити
Загальна практика – сімейна медицина
2 рік підготовки
Невідкладні стани в дитячому віці
Загальна практика – сімейна медицина
1 рік підготовки
Завантажити
Медицина невідкладних станів, Психіатрія, Хірургія
2 рік підготовки
Раціональне використання антибіотиків в клінічній практиці
Дерматовенерологія, Епідеміологія
1 рік підготовки
Завантажити
Анестезіологія та інтенсивна терапія
2 рік підготовки
Інфекційні хвороби. ВІЛ-інфекція та вірусні гепатити. Особливо небезпечні інфекції. Фтизіатрія
Дерматовенерологія, Медицина невідкладних станів, Ортопедія і травматологія, Отоларингологія, Патологічна анатомія, Радіологія, Хірургія
1 рік підготовки
Завантажити
Анестезіологія та інтенсивна терапія, Внутрішня медицина, Неврологія, Офтальмологія, Психіатрія
2 рік підготовки
Акушерство та гінекологія
3 рік підготовки
Базові хірургічні навички
Акушерство та гінекологія, Отоларингологія, Офтальмологія, Хірургія
1 рік підготовки
Завантажити
Патологічна анатомія
2 рік підготовки
Анестезіологія та інтенсивна терапія
3 рік підготовки
Ендоскопічні технології
Акушерство та гінекологія, Хірургія
2 рік підготовки
Завантажити

Працює Facebook-спільнота Центру

Консультації, інформаційно-організаційний супровід, позапланові освітні заходи, попередня реєстрація на навчання, відповіді на запитання, останні новини

Працює Instagram-спільнота Центру

Консультації, інформаційно-організаційний супровід, позапланові освітні заходи, попередня реєстрація на навчання, відповіді на запитання, останні новини

Працює Telegram-спільнота Центру

Консультації, інформаційно-організаційний супровід, позапланові освітні заходи, попередня реєстрація на навчання, відповіді на запитання, останні новини