ЦПМО

61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6

Навчання в інтернатурі для громадян інших країн та осіб без громадянства українською та англійською мовами!

Можливість набуття післядипломної освіти та лікарської спеціальності – давня мрія більшості здобувачів вищої освіти у галузі знань 22 Охорона здоров’я з числа громадян інших країн та осіб без громадянства.

Порядок рейтингового розподілу, планування, зарахування, організації навчання та проходження інтернатури випускниками другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями галузі знань 22 Охорона здоров’я з числа громадян інших країн та осіб без громадянства регламентується Положенням про інтернатуру, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2021 р. № 1254.

Каразінський Центр післядипломної медичної освіти пропонує випускникам з числа громадян інших країн та осіб без громадянства всіх закладів вищої освіти України навчання в інтернатурі за спеціальністю 221 Стоматологія, 16 напрямками спеціальності 222 Медицина, за спеціальністю 228 Педіатрія та за спеціальністю “Загальна лікарська практика”

Навігація по розділу

Випускники всіх медичних закладів вищої освіти України незалежно від року закінчення навчання (приймаються документи всіх вступників в інтернатуру з 2024 року включно та раніше) мають можливість продовжити навчання в інтернатурі і набути первинну лікарську спеціалізацію, при чому в залежності від наданих документів, їм пропонується два різних шляхи розвитку професійної кар’єри, які описані нижче.

Формат освітнього процесу в обох випадках – очний з обов’язковою особистою присутністю слухачів в місці проведення підготовки (заняття проводяться на базі клінічних кафедр медичного факультету у закладах охорони здоров’я, що забезпечує набуття лікарями-інтернами повного переліку загальних лікарських знань та навичок в умовах реальної клінічної практики).

Вступ до інтернатури на умовах, аналогічних умовам для громадян України

За умови надання документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою (державний сертифікат про рівень володіння державною мовою не нижче середнього рівню першого ступеню, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови), випускники мають право вступати на навчання в інтернатуру за кошти фізичних / юридичних осіб (за контрактом) за процедурою, передбаченою та описаною у відповідному розділі (див. список документів та порядок дій для вступників в інтернатуру, які планують навчатися за кошти фізичних / юридичних осіб) для випускників з числа громадян України.

У разі успішного складання іспиту з української мови та надання державного сертифікату про рівень володіння державною мовою Каразінський Центр післядипломної медичної освіти пропонує випускникам з числа громадян інших країн та осіб без громадянства навчання в інтернатурі за спеціальністю 221 Стоматологія, за 16 спеціальностями 222 Медицина та за спеціальністю 228 Педіатрія.

Вступ до інтернатури на умовах, встановлених для іноземців та осіб без громадянства

Для вступників на навчання в інтернатуру з числа громадян інших країн та осіб без громадянства, які не мають достатнього рівню володіння українською мовою та / або не склали іспит з української мови у Національній комісії зі стандартів державної мови, Каразінський Центр післядипломної медичної освіти відповідно до розділу Х діючої редакції Положення про інтернатуру пропонує навчання за програмою первинної спеціалізації «Загальна лікарська практика» (тривалість підготовки – 12 місяців).

Навчання за програмою первинної спеціалізації «Загальна лікарська підготовка» проводиться українською або англійською мовою (на вибір вступника).

На момент зарахування вступникам надається можливість обрати місце проходження програми підготовки (з можливістю зміни в ході навчання): на клінічних базах медичного факультету у м. Харків або на базі кампусу Каразінського університету та клінічних баз у м. Івано-Франківськ.

Для вступу на програму первинної спеціалізації «Загальна лікарська підготовка» вступники з числа громадян інших країн та осіб без громадянства до 20 серпня поточного року надають наступні документи:

Особливості підготовки
Детальний опис
Місце навчання
На момент зарахування вступникам надається можливість обрати місце проходження програми підготовки (з можливістю зміни в ході навчання): на клінічних базах медичного факультету у м. Харків або на базі кампусу Каразінського університету та клінічних баз у м. Івано-Франківськ.
Зарахування та процес підготовки
Зарахування на навчання за програмою первинної спеціалізації «Загальна лікарська підготовка» проводиться наказом по Каразінському університету до 1 вересня поточного року. Початок навчання з 1 вересня поточного року. Загальна тривалість підготовки – 12 місяців.
Оцінювання результатів навчання
Результати навчання за програмою первинної спеціалізації «Загальна лікарська підготовка» оцінюються в ході поточного (на заняттях впродовж навчання), проміжного (після опанування окремих блоків програми) та підсумкового (після виконання програми підготовки) контролю. Підсумковий контроль (атестація) проводиться атестаційною комісією та включає тестовий іспит у письмовій або комп’ютерній формі мовою навчання та іспит з оволодіння практичними навичками зі співбесідою.
Документ про успішне виконання програми
Слухачі, які повністю виконали вимоги програми підготовки та успішно склали підсумковий контроль (атестацію), отримують свідоцтво про проходження підготовки за програмою первинної спеціалізації «Загальна лікарська практика», у додатку до якого зазначаються загальна тривалість підготовки за програмою, назви розділів програми спеціалізації та кількість годин на вивчення кожного розділу.
Додаткові можливості для атестованих слухачів
За умови складання за час підготовки слухачами іспиту з української мови та отримання державного сертифікату про рівень володіння державною мовою не нижче середнього рівню першого ступеню, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови), вони мають право вступити на програму підготовки в інтернатурі зі скороченим терміном підготовки відповідно до вимог Положення про інтернатуру.
Переваги освітніх пропозицій Каразінського університету майбутнім лікарям:

Інтернатура в Каразінському університеті – запорука вдалого старту професійної кар’єри!

Працює Facebook-спільнота Центру

Консультації, інформаційно-організаційний супровід, позапланові освітні заходи, попередня реєстрація на навчання, відповіді на запитання, останні новини

Працює Instagram-спільнота Центру

Консультації, інформаційно-організаційний супровід, позапланові освітні заходи, попередня реєстрація на навчання, відповіді на запитання, останні новини

Працює Telegram-спільнота Центру

Консультації, інформаційно-організаційний супровід, позапланові освітні заходи, попередня реєстрація на навчання, відповіді на запитання, останні новини