Каразінські школи

Майстерність
Досвід
Інновації

Каразінські школи післядипломної медичної освіти

Дбайливе збереження двохсотлітніх академічних традицій Каразінського університету у поєднання з прагненням до інтеграції у освітній процес інноваційних технологій навчання та опанування практичних навичок у парадигмі класичної, міждисциплінарної університетської освіти створює унікальне освітнє середовище для тих, хто обрав Каразінський.

Квінтесенцією симбіозу традицій та інновацій є Каразінські школи післядипломної освіти  – міжкафедральні та міжфакультетські об’єднання науково-педагогічних працівників у єдині команди, які забезпечують створення цілісної системи всебічної підготовки та підвищення кваліфікації слухачів за кожною окремою лікарською спеціальністю. 

Концепція Каразінських шкіл післядипломної освіти реалізується на практиці організацією Центром підготовки лікаря кожної окремої спеціальності на будь-якому етапі його професійного зростання науково-педагогічними працівниками та лікарями декількох кафедр медичного факультету та інших структурних підрозділів Університету, кожен з яких презентує фахові знання та навички на найвищому науково-методичному рівні.

Кожна з Каразінських шкіл післядипломної освіти забезпечує інклюзивну підготовку в рамках освітніх заходів формальної і неформальної освіти медичних та фармацевтичних працівників та осіб з немедичними спеціальностями з метою підвищення рівню компетентності у сфері медико-профілактичних знань в межах свого освітньо-наукового напрямку, при цьому у освітній процес інтегруються:

виключно найактуальніші наукові данні у поєднанні з багаторічним власним клінічним досвідом викладачів на підґрунті доказової медицини;

системи типу «віртуальний пацієнт» міжнародного рівню;

симуляційні технології навчання з використанням обладнання відомих світових брендів;

навчання та опанування практичних навичок в умовах реальної клінічної практики на клінічних базах;

активний веб-супровід освітнього процесу з використанням різноманітних онлайн-платформ;

очна, дуальна, комбінована та дистанційна форми участі слухачів у освітніх заходах у режимі реального часу та з можливістю відкладеного перегляду матеріалів;

сучасний мультимедійний та інтерактивний супровід освітніх заходів тощо.